Mẫu đơn xin giảm phí mới nhất hiện nay

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 18-06-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2986 Lượt xem

Mẫu đơn xin giảm phí là văn bản của cá nhân gửi đến cơ quan, tổ chức với mục đích xin giảm loại phí nào đó mà họ thuộc đối tượng được giảm. Mẫu nêu rõ thông tin người làm đơn, nội dung xin giảm phí… Dưới đây làm mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Hà Nội, ngày…tháng …năm…

ĐƠN XIN GIẢM PHÍ

-Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

-Căn cứ Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

–Căn cứ Nghị quyết số 88/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long;

-Căn cứ Quyết định số 2269/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh : Về việc quy định mức thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long;

-Căn cứ Quyết định số 223/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh : Về việc điều chỉnh một số quy định miễn Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long.

      Kính gửi: – Uỷ ban nhân dân tỉnh….

– Phòng Nghiệp vụ văn hóa tỉnh….

– Ban quản lý các di tích trọng điểm tỉnh….

Tôi tên là: …………………………………………………………………….…..

Quảng cáo

Sinh ngày:…………………………………………………………………………

CMND số:………………….…….Cấp ngày: …………….Nơi cấp:…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………..…..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………….

Điện thoại liên hệ:……………………………………….………………………..

Hôm nay tôi viết đơn này xin trình bày một việc như sau, năm nay tôi 72 tuổi, tôi có dự định vào ngày…tháng…năm…sẽ đi thăm quan vịnh Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Tôi được biết Tại phụ lục A1 (Phụ lục kèm theo Quyết định số 2269/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh) quy định về phí tham quan chung trên Vịnh à 120.000 đồng/người. Căn cứ tại tại khoản 1 Điều 10 Luật phí và lệ phí năm 2015, thì tôi thuộc đối tượng được miễn, giảm phí thăm quan:

Điều 10: Miễn, giảm phí, lệ phí

  1. Các đối tượng thuộc diện miễn, giảm phí, lệ phí bao gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn và một số đối tượng đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Căn cứ tại Điều 3 của Quyết định số 2269/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu Phí tham quan danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, quy định cụ thể về mức phí được giảm như sau:

“3. Quy định việc miễn, giảm phí.

– Mức thu phí tham quan đối với trẻ em (từ 07 tuổi đến 15 tuổi), người cao tuổi (là công dân đủ 70 tuổi trở lên), người nghèo, người khuyết tật mức thu bằng 50% quy định trên;”

Dựa trên những căn cứ pháp luật nêu trên, tôi làm đơn này kính mong các cơ quan chức năng giảm 50% phí tham quan theo đúng quy định của pháp luật cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn