Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 25-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2564 Lượt xem

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn với người nước ngoài. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn tại đây.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KẾT HÔN

(dùng cho công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngòai)

—————

Kính gửi: …………………………………………..

Tôi là (viết chữ in): ……………………. Nam  hay nữ ……………………………..

Ngày sinh: …………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………

Dân tộc ………………………………………….. Quốc tịch Việt nam ………………

Nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………………………

Hộ chiếu số: …………………..; ngày cấp ……………; ngày hết hạn ……………

nơi cấp hộ chiếu ……………….. cơ quan cấp hộ chiếu: ………………………….

Cơ quan cử đi nước ngòai: ……………………………………………………………..

Tình trạng hôn nhân hiện tại: (chưa kết hôn, đã ly hôn, vợ (chồng) chết)

Tình trạng sức khỏe ……………………………………………………………………….

Sau khi nghiên cứu pháp luật về hôn nhân và gia đình, tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện để kết hôn với  ………………………………….. sinh ngày …………/…………../…………..tại ………

Quốc tịch………………………………………………………………………………………

Số hộ chiếu………………………….Nơi thường trú: …………………………………

Vậy, đề  nghị ……………..nước CHXHCN Việt Nam tại ………………cấp

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kết hôn cho tôi.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều khai trên./.

……………., ngày….tháng….năm….

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn