Mẫu đơn xin cam kết rút đơn khiếu nại

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 03-01-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 4775 Lượt xem

Mẫu đơn xin cam kết rút đơn khiếu nại là mẫu đơn được lập ra để xin cam kết rút đơn khiếu nại. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin cam kết… Dưới đây là mẫu để ác bạn tham khảo.

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày… tháng…. năm…..

ĐƠN XIN CAM KẾT RÚT ĐƠN KHIẾU NẠI

 Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã…………..

 Luật khiếu nại 2011;

– Căn cứ…; 

Tên tôi là:………………………………….                   Sinh năm:…………

Chứng minh nhân dân số:…… Cấp ngày…./…../…..Nơi cấp:……………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………

Hiện tại cư trú tại:……………………………………………………………

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………..……….

Tôi xin trình bày vấn đề sau:

Ngày……/…/….., tôi có nhận được quyết định xử phạt hành chính đối với về hành vi kinh doanh……… tại…………… Do chưa tìm hiểu kỹ nên tôi cho rằng quyết định xử phạt này là thiếu căn cứ và không đúng theo quy định của pháp luật nên tôi đã làm đơn khiếu nại đối quyết quyết định hành chính này tới Ủy ban nhân dân xã…… Tuy nhiên, tôi đã suy nghĩ lại và tìm hiểu thì biết được hành vi của mình là sai phạm theo quy định của pháp luật.

Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị cơ quan cho tôi được rút lại đơn khiếu nại của mình.

Tôi xin cam kết về việc rút đơn khiếu nại của mình nêu trên và nghiêm túc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Kính mong Quý cơ quan xem xét cho tôi được rút đơn như đã đề xuất.

Tôi xin cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn