logo

Mẫu đơn thành lập công ty cổ phẩn 2019

  • LS. Hùng Sơn |
  • 05-08-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 10122 Lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

… …, ngày … …tháng … … năm … …

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới □

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp □

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp □

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp □

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp □

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh □

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên công ty viết tắt (nếu có):

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Điện thoại (nếu có) Fax (nếu có):

Email (nếu có): Website (nếu có):

4. Ngành, nghề kinh doanh :

5. Vốn điều lệ

6. Nguồn vốn điều lệ:

7. Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần (VNĐ):

8. Người đại diện theo pháp luật:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): Giới tính:

9. Chức danh:

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: Quốc tịch:

10. Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

11. Số giấy tờ chứng thực cá nhân:

Ngày cấp: …../…../……..Nơi cấp: Ngày hết hạn (nếu có):…../…../……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:

12. Thông tin đăng ký thuế:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

Trên đây là mẫu đơn đăng ký thành lập chung cho tất cả các khách hàng muốn thành lập công ty Cổ phần. Tuy nhiên việc điền các thông tin vào hồ sơ như thế nào cho chính xác và hợp lý mới là điều mà khách hàng cần nắm được.

Sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Luật Hùng Sơn, chúng tôi sẽ trực tiếp soạn thảo mẫu đơn thành lập cho khách hàng dưa trên các thông tin khách hàng cung cấp.

Mẫu đơn thành lập công ty cổ phẩn 2019
Đánh giá bài viết này

Có thể bạn quan tâm

Video tư vấn pháp luật

Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít image
Đề xuất tăng thuế môi trường xăng lên kịch khung 4.000 đồng/lít
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn image
Đăng ký nhãn hiệu, bản quyền, logo – Luật Hùng Sơn
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son image
Ý kiến pháp lý về tranh chấp tại Chung cư – Ls. Nguyen Minh Hai – Luat Hung Son
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV image
Lawyer Nguyen Minh Hai – Hung Son _ Associates on VTV
Hotline
Top