Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 17-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 925 Lượt xem

Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động trên đây chỉ mang tính chất tham khảo, quý vị cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định pháp luật liên quan hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN LAO ĐỘNG (Mẫu)

Kính gửi: Tòa án nhân dân ………………………………….

Họ và tên người khởi kiện:…………………………………………………………………………………….

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thi ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thi ghi rõ tên cơ quan, tổ chức – người đại diện hợp pháp).

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người bị kiện:…………………………………………………………………………………………

(Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi rõ họ tên và năm sinh. Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi rõ tên cơ quan, tổ chức-người đại diện hợp pháp).

Quảng cáo

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:…………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………

– Khởi kiện về việc:……………………………………………………………………………………………………

– Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau với người bị kiện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (nêu cụ thể nội dung)

– Họ và tên người làm chứng:……………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………….

– Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm:

(Ghi rõ và đánh số thứ tự)

……………., ngày……tháng……năm 20…

NGƯỜI KHỞI KIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp phải ký và đóng dấu)

Trân trọng,

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn