logo

Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất hiện nay

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 11-03-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2282 Lượt xem

Tranh chấp đất đai bao giờ cũng là vấn đề nhức nhối của xã hội, bởi tùy vào giá trị của đất đai mà có thể ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của chủ thể nào đó. Vì thế, để đảm bảo quyền lợi của mọi chủ thể trong tranh chấp, Luật Hùng Sơn sẽ hướng dẫn bạn mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai mới nhất hiện nay. Hãy chú ý theo dõi bài viết sau nhé.

Quảng cáo

1. Mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người‌ ‌khởi‌ ‌kiện:‌

(3)……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện:

(5)……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có

(9)……………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)

 …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12)……………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

(14)……………………………………………………………………………………………………………………..

1……………………………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………………………………………………………………………………………………………….

           Người khởi kiện (16)

Quảng cáo

2. Cách viết đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

(1) Địa điểm điền đơn: ví dụ là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội…

(2) Điền vào tên Tòa án có thẩm quyền giải quyết đối với vụ án tranh chấp đất đai:

– Nếu Tòa án giải quyết là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi cụ thể đó là Tòa án nhân dân cấp huyện nào, thuộc tỉnh nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân Quận Cầu Giấy thuộc Thành phố Hà Nội;

– Nếu Tòa án giải quyết là Tòa án nhân dân cấp tỉnh cần ghi cụ thể đó là Tòa án nhân dân cấp tỉnh nào. Ví dụ: Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương…

(3) Người khởi kiện:

– Ghi họ tên của người khởi kiện nếu là cá nhân;

– Ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của người khởi kiện nếu người khởi kiện là người chưa thành niên, người gặp khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự;

– Ghi tên cơ quan, tổ chức, họ tên của người đại diện hợp pháp nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức.

(4) Điền vào nơi cư trú của người khởi kiện tại thời điểm làm đơn khởi kiện.

– Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú nếu là cá nhân. Ví dụ: Lê Anh C, nơi cư trú tại ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh;

– Ghi đầy đủ địa chỉ trụ sở chính của người khởi kiện là cơ quan, tổ chức. Ví dụ: số 1** Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(5), (7), (9) Đối với người bị kiện, người có quyền, lợi ích được bảo vệ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan điền thông tin tương tự như hướng dẫn tại mục (3).

(6), (8), (10) Đối với địa chỉ của người bị kiện, người có quyền, lợi ích được bảo vệ và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan điền thông tin tương tự như hướng dẫn tại mục (4).

(11) Điền cụ thể nội dung yêu cầu Tòa án giải quyết đối với vấn đề tranh chấp đất đai.

(14) Điền rõ ràng các tài liệu được đính kèm theo đơn khởi kiện và có đánh dấu số thứ tự. Ví dụ: Các tài liệu kèm theo đơn gồm có:

– 1/ Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– 2/ Bản sao Hợp đồng mua bán nhà

(15) Điền vào những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án. Ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Tòa án được biết về việc khi tranh chấp đất đai xảy ra, một trong các đương sự đã đi nước ngoài vì công việc…

(16) Ký và điểm chỉ.

– Nếu người khởi kiện là cá nhân thì cần chữ ký hoặc điểm chỉ;

– Nếu người khởi kiện là người chưa thành niên, người gặp khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự thì cần chữ ký hoặc điểm chỉ của người đại diện hợp pháp. Trong trường hợp mà người đại diện hợp pháp hoặc người khởi kiện không nhìn được, không biết chữ, không thể tự mình làm đơn khởi kiện, không thể tự mình ký đơn hay điểm chỉ thì cần người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng và ký xác nhận vào đơn khởi kiện tranh chấp đất đai;

– Nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì cần người đại diện hợp pháp ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đồng thời đóng dấu của tổ chức, cơ quan đó. Nếu như tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu sẽ được tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Nếu như người khởi kiện không biết chữ thì cần phải có người làm chứng và phải ký xác nhận theo quy định của pháp luật.

3. Khi nào được khởi kiện tranh chấp đất đai

Thứ nhất, tranh chấp phải thuộc vào một trong những trường hợp sau đây:

– Tranh chấp đất đai mà đương sự có một trong các loại giấy tờ như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất…

– Tranh chấp về tài sản gắn liền với đất như công trình xây dựng, nhà ở…

– Tranh chấp đất đai mà đương sự không có được một trong các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất…

Thứ hai, cần đảm bảo thêm điều kiện sau đây để hoàn thành mẫu đơn kiện tranh chấp đất đai đầy đủ hơn:

– Người khởi kiện phải có quyền khởi kiện;

– Tranh chấp đất đai đó phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo loại việc;

– Tranh chấp đó vẫn chưa được giải quyết;

– Tranh chấp đã được hòa giải tại UBND cấp xã.

4. Trình tự giải quyết khởi kiện tranh chấp đất đai

Bước 1: Người khởi kiện chuẩn bị hồ sơ khởi kiện theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Tòa án trực tiếp, qua bưu điện hoặc trực tuyến.

Bước 3: Tòa án nhận, xử lý đơn kiện và thụ lý đơn.

Bước 4: Tòa án chuẩn bị thủ tục xét xử sơ thẩm và đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án tranh chấp đất đai.

Bước 5: Nghị án và tuyên án (Đương sự trong vụ án tranh chấp đất đai sẽ được nghe Tòa án tuyên bản án giải quyết tranh chấp đất đai.

Trên đây là một số thông tin quan trọng hữu ích giúp bạn hoàn thành mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai, mau don khoi kien tranh chap dat. Ngoài ra, nếu như bạn còn có vướng mắc gì khác về vấn đề trên hoặc vấn đề pháp lý nào khác, hãy liên hệ ngay với Luật Hùng Sơn để nhận được sự hỗ trợ tư vấn chi tiết và cụ thể.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn