Mẫu đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn?

 • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
 • 19-06-2023 |
 • Biểu mẫu , |
 • 1159 Lượt xem

Khởi kiện đơn phương ly hôn khi hai vợ chồng không còn đạt được thỏa thuận. Giữa hai bên không có sự thỏa thuận được với nhau về tất cả các vấn đề liên quan như quan hệ hôn nhân, quyền nuôi con hoặc phân chia tài sản. Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn.

Quảng cáo

Chia tài sản sau ly hôn là gì?

Căn cứ theo Điều 33 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về việc phân chia tài sản chung của vợ chồng như sau:

Tài sản chung của vợ và chồng bao gồm tài sản do vợ và chồng tạo ra và thu nhập do lao động, hoạt động về sản xuất, kinh doanh, tạo ra hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp sẽ khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ những trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 40 của Luật Hôn nhân và gia đình; tài sản mà vợ và chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và các tài sản khác mà vợ và chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ và chồng có được sau khi kết hôn sẽ là tài sản chung của vợ và chồng, trừ những trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng hoặc được tặng cho riêng hoặc có được thông qua các giao dịch bằng tài sản riêng.

Tài sản chung của vợ và chồng sẽ thuộc sở hữu chung hợp nhất, sẽ được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình và thực hiện các nghĩa vụ chung của vợ chồng.

Trong trường hợp không có các căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ và chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó sẽ được coi là tài sản chung.

Căn cứ theo Điều 43 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về tài sản riêng của vợ và chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản sẽ được thừa kế riêng và được tặng cho riêng trong các thời kỳ hôn nhân; tài sản sẽ được chia riêng cho vợ và chồng; đồ dùng cho tư trang cá nhân.

Căn cứ theo Điều 34 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 có quy định:

Trong trường hợp tài sản thuộc về quyền sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký về quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu và giấy chứng nhận quyền sử dụng sẽ phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ những trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Trong trường hợp giấy chứng nhận về quyền sở hữu, giấy chứng nhận về quyền sử dụng tài sản sẽ chỉ ghi tên một bên vợ hoặc chồng thì giao dịch liên quan đến tài sản này sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật Hôn nhân và gia đình; nếu có các tranh chấp về tài sản đó thì sẽ được giải quyết theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Tải mẫu đơn khởi kiện chia tài sản chung

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu đơn khởi kiện chia tài sản chung mới nhất:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)……………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện: (5)…………………………………………………………………………………

Địa chỉ (6) …………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7)………………………………………..

Địa chỉ: (8)…………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)…………………………………..

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)……………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

Người làm chứng (nếu có) (12)…………………………………………………………………

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)…………………..

1……………………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)   

 

           Người khởi kiện (16)

Nội dung đơn khởi kiện

Nội dung của Đơn khởi kiện yêu cầu về chia tài sản chung sau ly hôn sẽ được viết tương tự theo Mẫu số 23 ban hành kèm theo theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP cụ thể bao gồm như sau:

Về hôn nhân, con chung, nợ chung

 • Đây là mẫu đơn khởi kiện về chia tài sản sau ly hôn nên các vấn đề này sẽ không yêu cầu Tòa án giải quyết và cần ghi rõ cụ thể:
 • Trường hợp đã được ly hôn bằng bản án hoặc theo quyết định của Tòa án thì về mặt quan hệ vợ chồng là đã chấm dứt quan hệ hôn nhân.
 • Trường hợp con chung và nợ chung do trường hợp chia tài sản chung sau ly hôn không có quan hệ về việc tranh chấp về nuôi con chung và nợ chung.

Về yêu cầu chia tài sản chung sau khi ly hôn

Đây là nội dung quan trọng của việc yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung sau khi ly hôn. Nên khi viết đơn sẽ cần cung cấp toàn bộ những thông tin về nguồn gốc tài sản, thời điểm để xác lập tài sản, và các nội dung yêu cầu giải quyết.

Một vài lưu ý khi viết đơn khởi kiện

Vợ chồng khi ly hôn sẽ có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề khi ly hôn, trong đó có cả việc về phân chia tài sản. Nếu không có thỏa thuận được thì về nguyên tắc, trong thời kỳ hôn nhân có tài sản chung khi ly hôn thì tài sản đó sẽ được chia đôi.

Tuy nhiên, Tòa án sẽ căn cứ vào nhiều các yếu tố để quyết định về việc phân chia tài sản như thế nào. Các căn cứ cụ thể như:

 • Hoàn cảnh của gia đình và của vợ và chồng;
 • Công sức đóng góp của vợ và chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển vào khối tài sản chung.
 • Lao động của vợ và chồng trong gia đình sẽ được coi như lao động có thu nhập;
 • Bảo vệ về lợi ích chính đáng của mỗi bên trong việc sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có các điều kiện tiếp tục để lao động tạo thu nhập;
 • Lỗi của mỗi bên trong việc vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ chồng.

Do vậy, sẽ cần phải ghi rõ các thông tin và đề nghị chia tài sản chung. Nếu không có thì cũng sẽ nêu rõ không có và không yêu cầu Tòa án thực hiện chia.

Thủ tục giải quyết tranh chấp tài sản sau khi ly hôn

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm như sau:

Khi thực hiện về việc khởi kiện yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn sẽ cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

 • Đơn yêu cầu khởi kiện về yêu cầu chia tài sản chung sau ly hôn;
 • Các tài liệu và chứng cứ kèm theo:
 • Giấy tờ chứng thực cá nhân (CMND/CCCD, hoặc các giấy tờ tùy thân khác);
 • Sổ hộ khẩu của 2 vợ chồng;
 • Bản án hoặc các quyết định của Tòa án về việc đã ly hôn;
 • Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng và quyền sở hữu tài sản chung của vợ chồng;

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án

Căn cứ theo Điều 35 Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015 quy định về thẩm quyền của tòa án để giải quyết khởi kiện yêu cầu về việc chia tài sản sau ly hôn được Tòa án nhân dân cấp huyện sẽ có thẩm quyền giải quyết vụ việc.

Trường hợp nếu tài sản có là bất động sản thì việc phân chia tài sản sau khi ly hôn sẽ không có quan hệ tranh chấp hôn nhân và nuôi con chung nên sẽ thuộc thẩm quyền giải quyết là nơi có bất động sản tranh chấp.

Thủ tục thực hiện giải quyết chia tài sản sau ly hôn

 • Nộp hồ sơ đã chuẩn bị đến nơi Tòa án có thẩm quyền thực hiện giải quyết;
 • Tòa án nơi nhận đơn sẽ tiến hành nhận đơn và thực hiện các thủ tục cần thiết để giải quyết các vụ án;
 • Tòa án xét xử sơ thẩm về giải quyết vụ án
 • Xét xử theo thủ tục phúc thẩm (nếu có)

Thời gian thực hiện giải quyết

 • Giải quyết về việc phân chia tài sản chung sau ly hôn tại cấp sơ thẩm: khoảng thời gian từ 4 đến 6 tháng (nếu vụ án phức tạp thì có thể sẽ kéo dài hơn);
 • Giải quyết về việc ly hôn tại cấp phúc thẩm: khoản thời gian từ 03 đến 04 tháng (nếu có căn cứ kháng cáo);

Hy vọng qua bài viết trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho các về mẫu đơn khởi kiện chia tài sản sau ly hôn? Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline: 1900 6518 của Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn đang gặp phải khi thực hiện thủ tục ly hôn.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn