logo

Mẫu Đơn đề nghị thụ tinh trong ống nghiệm 2019

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 10-09-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 832 Lượt xem

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Quảng cáo

………, ngày ….. tháng ….. năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THỰC HIỆN KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

Kính gửi: ……………………………………………………………..……………

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………………………..

2. Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………………

3. Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………….

Quảng cáo

4. Số CMND/Hộ chiếu: ……………….. ngày cấp ………….nơi cấp: …………….

5. Tình trạng hôn nhân và gia đình: ………………………………………………………

Tôi làm đơn này đề nghị được thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Trong quá trình thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, tôi xin thực hiện theo đúng yêu cầu của bệnh viện. Nếu có xảy ra tai nạn rủi ro nghề nghiệp, tôi xin cam đoan sẽ không khiếu kiện./.

…….., ngày ….. tháng….. năm……..

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn