Mẫu Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sỹ

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 25-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 689 Lượt xem

tai-ve

Người đi thăm viếng mộ liệt sĩ phải nộp đầy đủ hồ sơ trong đó có đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. Sau đây là Đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ chi tiết nhất:

Quảng cáo

Mẫu số 11-MLS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THĂM VIẾNG MỘ LIỆT SĨ

 

Kính gửi: – Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội1 …………………………………………………………………………………..

Họ và tên: ………………………..……………………………………….. Năm sinh ……………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMTND …………..…………………………. Ngày cấp …………………………………… Nơi cấp…………………………………..

Quan hệ với liệt sĩ: ……………………………………….…………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày như sau:

Liệt sĩ: …………………………………………………………………….. Năm sinh …………………………………………………….

Nguyên quán: xã ……………………..………. huyện ………………………………………… tỉnh …………………………………

Nhập ngũ (hoặc tham gia cách mạng) ngày ……………….…. tháng …………….….. năm …………………………………….

Hy sinh ngày …….……. tháng ……………. năm ………………..….. tại ……………………………………………………………

Căn cứ vào thông tin phần mộ liệt sĩ do: 2 ……………………………………………………………………………………………………

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ……………………………. thông báo tại giấy báo tin mộ liệt sĩ số …….. ngày ………….. tháng ………………. năm ………………………

Quảng cáo

– Giấy xác nhận mộ liệt sĩ do Ban quản lý nghĩa trang xã ……………………….. huyện …………………….…. tỉnh ………………………………..….. cung cấp.

– Giấy xác nhận của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đối với trường hợp chưa xác định được mộ cụ thể trong nghĩa trang nhưng có tên trong danh sách quản lý của nghĩa trang.

– Giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại ………………………………………………………………………………………………………….

– Giấy thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy báo tử ghi thông tin hy sinh tại………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Đi cùng tôi có……………… người:

Họ và tên người thứ 1: …………………………………………………….    Năm sinh ……………………………………………….

Số CMTND ………..……………………. Ngày cấp ………….…………      Nơi cấp …………………………………………………

Họ và tên người thứ 2: …………………………………………………….    Năm sinh ………………………………………………

Số CMTND ……………..…………….. Ngày cấp ……………………….     Nơi cấp …………………………………………………

Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội ……………………………..…….. tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ gia đình tôi theo nguyện vọng trình bày trong đơn.

Tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm túc mọi quy định của Nhà nước và thực hiện đầy đủ các thủ tục về thăm viếng mộ liệt sĩ của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

……., ngày …. tháng …. năm ……..
Xác nhận của UBND cấp xã nơi cư trú
(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

………, ngày …… .tháng …… năm ……….
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

__________________

Ghi chú:

1 Nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ

2 Chọn một trong những căn cứ dưới đây và điền đầy đủ thông tin vào chỗ trống

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn