logo

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 05-03-2020 |
  • Biểu mẫu , |
  • 589 Lượt xem

Luật Hùng Sơn gửi tới bạn đọc nội dung đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội bao gồm các thông tin người đề nghị, lí do xin hưởng và các vấn đề liên quan khác. Mời bạn đọc tham khảo và tải về tại đây.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

…………., ngày……tháng……năm 20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi: – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………………….

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)………..

Tỉnh, thành phố……………………………………………………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………Nam, nữ…………………………….

Sinh ngày……..tháng……năm………..

Quê quán:…………………………………………………………………………………………………….

Hiện có hộ khẩu thường trú tại………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Xã (phường, thị trấn)………………………………… huyện (quận, thị xã, TP)…………………..

Tỉnh……………………………………………………………………………………………………………

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này đề nghị………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Xác nhận của Trưởng thôn xác nhận trường hợp
ông (bà)…………………………………………………
nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện
xem xét cho…………………………………………..

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã
UBND xã…………………………..

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày…. tháng….năm 20.. đến ngày… tháng…. năm 20…… Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

TM.UBND XÃ

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn