logo

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 22-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2508 Lượt xem

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội dùng cho cá nhân, hộ gia đình – Mẫu số 1 là Đơn đề nghị hưởng trợ cấp của đối tượng hoặc gia đình, người thân, người giám hộ sử dụng khi cần làm Hồ sơ trợ cấp xã hội thường xuyên, được quy định và ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————-

……………….., ngày……tháng……năm 20…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI

Kính gửi:         – Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)……………………….

– Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố)………..

Tỉnh, thành phố……………………………………………………………….

Tên tôi là:…………………………………………………………….. Nam, nữ………………………………

Sinh ngày……..tháng……năm………..

Quê quán:……………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

Hiện có hộ khẩu thường trú tại………………………………………………………………………………

Xã (phường, thị trấn)………………………………….. huyện (quận, thị xã, TP)……………………

Tỉnh……………………………………………………………………………………………………………………

Nêu hoàn cảnh cá nhân, gia đình, dạng đối tượng…………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Vậy tôi làm đơn này đề nghị………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Xác nhận của Trưởng thôn xác nhận trường hợp ông (bà)………………………………………….

nêu trên là đúng đề nghị UBND xã, huyện

xem xét cho…………………………………………..

 (Ký, ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã

UBND xã…………………………..

Căn cứ hồ sơ và kết quả niêm yết công khai tại Trụ sở UBND xã và thông báo trên các phương tiện thông tin của xã từ ngày…. tháng….năm 20.. đến ngày… tháng…. năm 20…… Đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

TM.UBND XÃ

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn