logo

Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin xác nhận ký quỹ

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 14-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 907 Lượt xem

Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin xác nhận ký quỹ là biểu mẫu đơn xin điều chỉnh thông tin trên giấy xác nhận ký quỹ. Mẫu đơn này được ban hành kèm theo Thông tư số 29/2018/TT-NHNN ngày 30/11/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo

Quảng cáo

tai-ve

(Ban hành kèm theo thông tư số 29/2018/TT – NHNN ngày 30/11/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

TÊN DOANH NGHIỆP
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:…….

………, ngày…….tháng…….năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ

Kính gửi: Ngân hàng……………………

1. Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số: ……………………………………………………… Do:………………………………………………………….

Cấp lần đầu ngày:……/……../……….

Lần thay đổi gần nhất ngày:……./……./………

Người đại diện theo pháp luật:………………………………………….…………Chức vụ: ………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Điện thoại ………………………………………………………………………………Fax…………………………………………..

2. Xác nhận ký quỹ số……………..………………………………….do Ngân hàng …………………………………………

Cấp lần đầu ngày:……/……./………

Cấp lần thứ ……..ngày:……/……/……..

Đề nghị Ngân hàng ……………………………………………. điều chỉnh thông tin trên giấy Xác nhận ký quỹ cho Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

(1) Nội dung đề nghị điều chỉnh trên giấy Xác nhận ký quỹ: ……………………………………………………………..

(2) Lý do đề nghị điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………………………..

(3) Văn bản, tài liệu kèm theo: ……………………………………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam đoan chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực những thông tin cần điều chỉnh và văn bản, tài liệu kèm theo.

Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn