Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 15-11-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 365 Lượt xem

Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nếu thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh thì phải chuẩn bị và gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

Quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ

(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi:[1]…………………………………………………..

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP LẺ HÓA ĐƠN[2]:

1. Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………………

2. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử:……………………………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………

3. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):………………………………………….

Cấp ngày: …………………………………Cơ quan cấp………………………………

4. Mã số thuế (nếu có):………………………………………………………………………..

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

6. Số CMND người đi nhận hóa đơn:…………………………………………….

Ngày cấp: …………………………..Nơi cấp:………………………………………

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ[3]:

– Tên hàng hóa, dịch vụ: …………………………………………………………………………

– Tên người mua hàng hóa, dịch vụ:…………………………………………………………..

– Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ:………………………………………………………

– Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ:……………………………………………….

– Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có):…………………………..

– Doanh thu phát sinh:…………………………………………………………………

Chúng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

– Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………, ngày ………tháng…….năm……
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn