logo

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

 • Luật Hùng Sơn 1 |
 • 05-03-2020 |
 • Biểu mẫu , |
 • 1068 Lượt xem

Mẫu đơn đề nghị này được ban hành kèm Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Y tế. Luật Hùng Sơn gửi tới bạn đọc mẫu tham khảo và tải về tại đây.

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: …………………………………………………………………………

Họ và tên chủ cơ sở: ………………………………………………………………………….

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận: ………………………………..

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………….Fax: ……………………………………………..

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm…):………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

                                                                                                CHỦ CƠ SỞ
                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


  Có thể bạn quan tâm

  Video tư vấn pháp luật

  Hotline
  Top