logo

Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 05-03-2020 |
  • Biểu mẫu , |
  • 655 Lượt xem

Mẫu đơn đề nghị này được ban hành kèm Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Y tế. Luật Hùng Sơn gửi tới bạn đọc mẫu tham khảo và tải về tại đây.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

…………, ngày …. tháng …. năm 20….

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Kính gửi: …………………………………………………………………………

Họ và tên chủ cơ sở: ………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Tên cơ sở sản xuất đề nghị cấp Giấy chứng nhận: ………………………………..

Địa chỉ cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………….Fax: ……………………………………………..

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất (loại thực phẩm và dạng sản phẩm…):………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

                                                                                                CHỦ CƠ SỞ
                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn