logo

Mẫu Đơn đăng ký học nghề dành cho lao động nông thôn

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 06-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3242 Lượt xem

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Quảng cáo

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

Họ và tên: …………………………………………………… Nam Nữ

Sinh ngày………tháng ……….năm ………… Dân tộc: ……….Tôn giáo:…………..

Số CMTND: ………………Nơi cấp:……………………………..Ngày cấp:……………..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:……………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………….

Trình độ học vấn: ………………………………Điện thoại liên hệ: ………………….

Đối tượng theo Quyết định 1956/QĐ-TTg (Đề nghị chọn 1 trong 3 đối tượng dưới đây):

+ Người có công với cách mạng, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người bị thu hồi đất canh tác.

+ Người thuộc hộ cận nghèo.

+ Đối tượng lao động nông thôn khác.

Tôi chưa được hỗ trợ học nghề theo chính sách của Quyết định 1956; chưa được hỗ trợ học nghề theo các chính sách khác của Nhà nước.

Nay tôi làm đơn đăng ký học nghề:…………………………..do:……………………..

tổ chức đào tạo tại:…………………………………………………

Quảng cáo

Dự kiến việc làm sau khi học (Đề nghị chọn 1 trong 4 lựa chọn dưới đây):

+ Tự tạo việc làm

+ Được doanh nghiệp, đơn vị bao tiêu sản phẩm

+ Được doanh nghiệp, người sử dụng lao động ký hợp đồng lao động

+ Đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Nếu được tham gia lớp học, tôi xin chấp hành nội quy lớp học, quy định của cơ sở dạy nghề.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì không đúng, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

Xác nhận của UBND cấp xã: ………… ….., ngày ….. tháng …. năm 20…..

Xác nhận Ông (bà) …………………… Người viết đơn

có hộ khẩu thường trú/tạm trú tại xã:…… (Ký, ghi rõ họ và tên)

và thuộc diện đối tượng (1): ……………

TM. UBND xã ……………………………..

(Ký tên và đóng dấu)

Chú thích:

(1) Ghi cụ thể đối tượng của người có đơn đăng ký học nghề.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn