logo

Mẫu đơn đăng ký giá mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 30-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 834 Lượt xem

Mẫu đơn đăng ký giá là mẫu đơn được doanh nghiệp lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được đăng ký giá thành.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

 Tên đơn vị đăng ký giá CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số ………/ …..

V/v: đăng ký giá

…………., ngày…tháng…năm…..

 

Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính.

(tên đơn vị đăng ký) gửi Biểu mẫu đăng ký giá ….. gồm các văn bản và nội dung sau:

1. Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể.

2. Giải trình lý do điều chỉnh giá (trong đó có giải thích việc tính mức giá cụ thể áp dụng theo các hướng dẫn, quy định về phương pháp tính giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành)

Mức giá đăng ký này thực hiện từ ngày … / … /…..

(tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của mức giá mà đơn vị đã đăng ký./.

Quảng cáo
Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng dấu)

– Họ tên người nộp Biểu mẫu:……………………………………………………………………………………………………………………………..

– Số điện thoại liên lạc:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Số fax:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu đăng ký giá

của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá

1. (Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Biểu mẫu đăng ký giá và đóng dấu công văn đến)

2. Hết thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày trên, nếu cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu không có ý kiến yêu cầu tổ chức, cá nhân không được thực hiện mức giá đăng ký mới hoặc phải giải trình về các nội dung của Biểu mẫu thì tổ chức, cá nhân được mua, bán theo mức giá đăng ký.

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn