Mẫu D04a-TS: Danh sách đơn vị thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 22-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1151 Lượt xem

Mẫu D04a-TS: Danh sách đơn vị thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách các đơn vị thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

   BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH, TP……..
Mẫu D04a-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của BHXH Việt Nam)

DANH SÁCH ĐƠN VỊ THUẾ ĐANG QUẢN LÝ CHƯA THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

STT Họ và tên Mã số thuế Ngày tháng năm sinh Giới tính Chức danh, nghề nghiệp Ngày vào làm việc tại đơn vị Mức khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN Ghi chú
Số tiền Thời điểm bắt đầu hưởng
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
I Công ty A – Xã A, huyện B, tỉnh C – Mã số thuế 123456789
1 Nguyễn Văn M 123456 11/12/1985 Nam Kế toán 1/6/2017 5,500,000 1/6/2017
2 Nguyễn Thị P 555666 1/10/1990 Nữ Nhân viên kinh doanh 1/5/2017 7,500,000 1/5/2017
…………… ……. …… ………. …… …… ……
2 Công ty B – Xã A, huyện B, tỉnh C – Mã số thuế 123456789
…………… ……. …… ………. …… …… ……

…………., ngày…tháng…năm…

Người lập biểu
(ký, ghi rõ họ tên)
Giám đốc BHXH
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

HƯỚNG DẪN LẬP

Danh sách đơn vị Thuế đang quản lý chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D04a-TS)

a) Mục đích: để theo dõi, đôn đốc đơn vị chưa đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN hoặc đóng chưa đủ số người thuộc diện tham gia thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

b) Trách nhiệm lập: Trung tâm CNTT/ Phòng CNTT.

c) Thời gian lập: khi có phát sinh.

d) Căn cứ lập:

– Dữ liệu của cơ quan thuế;

– Dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý;

– Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan liên quan và cơ quan BHXH;

– Các nguồn khác.

đ) Phương pháp lập:

* Chỉ tiêu hàng ngang:

Quảng cáo

– Dòng 1: ghi rõ tên đơn vị, mã số do cơ quan thuế cung cấp.

* Chỉ tiêu hàng dọc

– Cột A: ghi số thứ tự từ nhỏ đến lớn theo từng mục.

– Cột B: ghi rõ tên đơn vị, họ tên người lao động.

– Cột 1: ghi mã số thuế của đơn vị và cá nhân người lao động.

– Cột 2: ghi ngày tháng năm sinh của người lao động.

– Cột 3: ghi giới tính của người lao động.

– Cột 4: ghi rõ chức danh, nghề nghiệp của người lao động (nếu có).

– Cột 5: ghi ngày tháng vào làm việc tại đơn vị.

– Cột 6: ghi mức khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.

– Cột 7: ghi thời điểm bắt đầu khấu trừ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động.

– Cột 8: ghi chú

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn