logo

Mẫu công văn giải trình chậm hưởng chế độ thai sản

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 18-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1223 Lượt xem

Mẫu công văn giải trình chậm hưởng chế độ thai sản là văn bản do cơ quan, tổ chức gửi tới cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm xác lập về nội dung chậm hưởng chế độ thai sản. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–
 

Hà Nội, ngày…tháng …năm…

CÔNG VĂN
(V/v giải trình chậm hưởng chế độ thai sản)

Kính gửi: Công nhân viên công ty…………………..

Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị định số:…./……/NĐ-CP ……………………………………………………….;

Căn cứ Thông tư số: …………./TT-BYT……………………………………….…………….;

Căn cứ Quyết định số:……../QĐ-BHXH ……………………………………..……………;

Căn cứ…………………………………………………………………………..………………;

Quảng cáo

Tên doanh nghiệp:………………………………………………………….………….

MÃ số doanh nghiệp:………………………………………………………………….

Trụ sở chính:……………………………………………………….………………….

Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………….

Doanh nghiệp…… giải trình về chậm hưởng chế độ thai sản cho người lao động như sau:

Theo quy định về bảo hiểm xã hội, công ty………….. sẽ phải gửi đúng thời gian và đầy đủ danh sách người lao động tại công ty có quyền lợi hưởng chế độ thai sản. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận hồ sơ có những sai sót nhất định dẫn đến việc không kịp thời cập nhật và gửi lên cơ quan bảo hiểm xã hội đúng thời hạn . Do vậy, việc hưởng chế độ thai sản của người lao động sẽ bị lùi lại so với thời gian quy định.

Công ty gửi công văn đến toàn thể nhân viên có trong danh sách hưởng chế độ thai sản nội dung giải trình trên. Kính mong toàn thể nhân viên thông cảm và chấp nhận vì sự cố này./.

Công ty xin chân thành cảm ơn!

Ban lãnh đạo Quản lý nhân sự

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn