Mẫu công văn giải trình, công văn giải trình mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 28-11-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1108 Lượt xem

Mẫu công văn giải trình, công văn giải trình mới nhất, mẫu công văn giải trình chậm báo giảm thai sản là văn bản do cơ quan, tổ chức gửi đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nhằm xác lập nội dung giải trình chậm báo giảm thai sản. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

Hà Nội, ngày…tháng …năm…

CÔNG VĂN
(V/v giải trình chậm báo giảm thai sản)

Kính gửi: Cơ quan bảo hiểm………

 Căn cứ Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

Căn cứ Nghị định số:…./……/NĐ-CP …………………………………………….;

Căn cứ Thông tư số: …………./TT-BYT…………………………………..……….;

Căn cứ Quyết định số:……../QĐ-BHXH …………………………………………;

Căn cứ…………………………………………………………………………………;

Tên doanh nghiệp:……………………………………………………………………

Quảng cáo

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………

Trụ sở chính:……………………………………………………………………..……

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………….……

Doanh nghiệp…… giải trình về việc chậm báo giảm thai sản cho người lao động như sau:

Ngày…/…/…. Công ty đã báo cáo về danh sách hưởng chế độ thai sản theo số liệu thống kê dựa trên hồ sơ mà người lao động nộp lại cho bộ phận của công ty. Tuy nhiên, ngày…./…./…. Lao động A ( người lao động có tên trong danh sách hưởng chế độ thai sản ) thông báo nghỉ đột xuất, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với công ty. Ngày……/…./…. Khi có quyết định cho nghỉ việc đối với lao động A, công ty tiến hành báo cáo về việc giảm thai sản cho cơ quan bảo hiểm.

Công ty xin cam đoan về nội dung giải trình nêu trên là hoàn toàn có căn cứ và đúng sự thật. Nếu sai công ty xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính mong Quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện giải quyết để đảm bảo quyền lợi của những người lao động khác.

Công ty xin chân thành cảm ơn!

Ban lãnh đạo Quản lý nhân sự

 

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn