Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội mới nhất

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 17-04-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 192 Lượt xem

Công văn giải trình bảo hiểm xã hội là gì? Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội mới nhất. Cùng Luật hùng Sơn theo dõi bài viết sau.

Quảng cáo

Công văn giải trình bảo hiểm xã hội là gì?

Công văn giải trình bảo hiểm xã hội là văn bản do doanh nghiệp thực hiện khi cơ quan bảo hiểm xã hội tiến hành thanh tra, kiểm tra phát hiện những vấn đề bất thường tại doanh nghiệp và yêu cầu doanh nghiệp phải giải thích. Mang đến cung cấp thông tin hiệu quả về các sự kiện cũng như thời gian đảm bảo. Phản ánh hợp lý với các nguyên nhân và hướng giải quyết gắn với các quy định của pháp luật hiện hành.

Các giải trình được thực hiện với nguyên nhân cụ thể như: Số người tham gia bảo hiểm không bằng số người lao động. Và yêu cầu giải trình về vấn đề này. Gắn với các thể hiện trên sổ sách kế toán, báo cáo thuế và quyết toán thuế TNCN. Nhằm mang đến các thông tin chính xác và thống nhất. Cũng như mang đến các quyền lợi và nghĩa vụ cho các chủ thể theo quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung công văn giải trình bảo hiểm xã hội 

Một công văn giải trình bảo hiểm xã hội thông thường sẽ có những nội dung như sau:

– Quốc hiệu – tiêu ngữ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày tháng năm làm công văn và tên công văn giải trình.

– Các thông tin của doanh nghiệp làm giải trình bảo hiểm xã hội: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, mã số thuế, số điện thoại, fax…

– Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, giới tính, số chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân/ hộ chiếu, chức vụ.

– Lý do viết công văn giải trình bảo hiểm xã hội: ghi thông tin về ngày tháng và lý do phải viết công văn giải trình bảo hiểm xã hội.

– Trình bày diễn biến vụ việc: nên trình bày một cách chi tiết, cụ thể về vụ việc, nếu có những người lao động liên quan đến vụ việc thì cần phải cung cấp nhiều nhất những thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, dân tộc, chứng minh thư nhân dân, địa chỉ, mã số thuế thu nhập cá nhân…

– Giải thích rõ ràng, cụ thể những nguyên nhân gây ra vụ việc trong công văn giải trình.

– Đưa ra những yêu cầu cụ thể với cơ quan bảo hiểm xã hội như mong muốn cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết vụ việc đã tường trình…

– Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký tên và đóng dấu.

Khi gửi công văn giải trình bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp phải gửi thêm các hồ sơ, giấy tờ có liên quan đến vụ việc giải trình để làm rõ vấn đề giải trình. Tùy thuộc vào vấn đề phải giải trình mà hồ sơ gửi kèm sẽ có những sự khác biệt nhất định.

Các loại công văn giải trình bảo hiểm xã hội

Các mục đích thực hiện được xác định riêng đối với từng trường hợp giải trình khác nhau. Trong đó:

Với công văn giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội:

Khi có yêu cầu của cơ quan BHXH về giải trình chênh lệch, doanh nghiệp phải thực hiện giải trình. Hướng đến các giải thích đối với chênh lệch giữa số người lao động đóng bảo hiểm xã hội và số người lao động thực tế tại doanh nghiệp. Điều này dẫn đến tình trạng quyết toán thuế thu nhập cá nhân các năm bị chênh lệch. Có thể kể đến nguyên nhân đối với lao động chưa đủ điều kiện đóng BHXH. Họ có thể là các lao động bán thời gian, thử việc,…

Với công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội:

Truy thu với số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Với các trường hợp trốn đóng, đóng không đủ số người thuộc diện bắt buộc tham gia đóng, đóng không đủ số tiền phải đóng theo quy định, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, tiền hưởng bảo hiểm xã hội.

Tiến hành với các trường hợp doanh nghiệp có thêm lao động nhưng chưa báo tăng lao động. Họ đã làm việc nhiều tháng hay đã ký kết hợp đồng lao động. Doanh nghiệp phải tiến hành truy thu và giải trình truy thu.

Với công văn giải trình chậm nộp bảo hiểm xã hội:

Hành vi này diễn ra với doanh nghiệp khi chưa thực hiện nghĩa vụ. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, cơ quan BHXH có thẩm quyền sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải giải trình. Trong mẫu về giải trình dưới đây với các thông tin cung cấp về lý do chậm đóng, nguyên nhân chậm đóng và thông tin kèm theo về các trường hợp chậm đóng.

Với công văn giải trình tham gia BHXH chậm (trễ):

Công việc của doanh nghiệp phải giải thích lý do vì sao chậm trễ việc đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội. Xảy ra với hoạt động của doanh nghiệp nhưng chưa tham gia BHXH cho nhân viên theo quy định. Thông thường sẽ gặp phải ở các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, còn nhiều bỡ ngỡ và chưa có nhiều kinh nghiệm về các thủ tục về bảo hiểm xã hội. Hoặc trường hợp của người lao động mới đã phát sinh hợp đồng lao động nhưng chậm trễ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động đó tại đơn vị mình.

 

Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội mới nhất

Mẫu công văn giải trình chênh lệch bảo hiểm xã hội:

CÔNG TY ……

Số: ………./CV-A

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

……., ngày ….. tháng ….. năm 20….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V/v: Số người đóng bảo hiểm không bằng số người lao động thực tế tại Doanh nghiệp)

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN/HUYỆN…………

– Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY ….

– Người đại diện theo pháp luật: ……            Chức vụ: Giám đốc

– Địa chỉ trụ sở chính: …….. – Tỉnh/ TP. ……

– Điện thoại: ……                           ; Fax: ……

– Mã số thuế: ……

Ngày 09/11/2018 Công ty chúng tôi có nhận được Công văn số ………. của Bảo hiểm xã hội Quận/Huyện ..; Trong công văn yêu cầu Công ty chúng tôi giải trình về số người lao động hiện đang tham gia bảo hiểm không bằng số người trên hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế và quyết toán thuế TNCN.

Công ty chúng tôi xin giải trình về việc này như sau:

– Hiện tại Công ty chúng tôi có số người lao động là người ký hợp đồng thử việc;

– Có người là cộng tác viên;

– Có người là lao động thời vụ;

– Có người nhận khoán (Việc này có thể bỏ);

– Có người lao động đã nghỉ hưu;

– Có người lao động không muốn đóng bảo hiểm và xin trả thẳng vào lương;

– ………

Do vậy:

– Những người thử việc thì Công ty chúng tôi sẽ báo tăng bảo hiểm cho họ sau khi người lao động qua thời gian thử việc.

– Những người là cộng tác viên, lao động thời vụ thì Công ty cũng có chính sách đãi ngộ và lương thưởng phù hợp với Hợp đồng lao động và phù hợp với luật hiện hành.

– Những người đã nghỉ hưu và những người không muốn đóng bảo hiểm thì Công ty đã trả phần bảo hiểm vào lương cho người lao động. Những trường hợp này đã có thể hiện trong hợp đồng lao động.

Công ty xin làm Biên bản giải trình này. Nếu cơ quan bảo hiểm cần thêm hồ sơ nào thì Công ty sẽ cung cấp đầy đủ.

Quảng cáo

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

– Như trên

– Lưu

Đại diện Công ty

Giám Đốc

Mẫu công văn giải trình truy thu bảo hiểm xã hội:

BẢO HIỂM XÃ HỘI…

Số:…../CV-……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

.…, ngày …tháng …..năm….

CÔNG VĂN

(V/v: Giải trình truy thu bảo hiểm xã hội)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Quyết định số:…./QĐ- ……

Căn cứ……

Dựa trên tình hình thống kê và kết quả thực hiện việc truy thu bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh…… trong giai đoạn……, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh………. Giải trình về việc truy thu bảo hiểm xã hội đối với …… như sau:

  1. Đối tượng truy thu: ……
  2. Số tiền truy thu: …
  3. Lý do tiến hành truy thu:…
  4. Hồ sơ truy thu:…
  5. Trách nhiệm của cơ quan đối với việc truy thu…..

Nơi nhận:                                                                                                       BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH …..

Mẫu công văn giải trình chậm nộp bảo hiểm xã hội:

DOANH NGHIỆP

Mã đơn vị:……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:…/CV……. ….…….., ngày …..tháng ………..năm …..

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội……

– Tên đơn vị:……

– Mã số quản lý:………

– Địa chỉ:……

Nội dung:

+ Báo tăng mức lương đóng BHXH của ……. năm

+ Báo tăng lao động thai sản tháng……

Lý do:

Kế toán của công ty nghỉ thai sản, công ty chưa tuyển được người thay thế nên việc báo cáo bị chậm trễ

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tên đơn vị:……

Mã số: ……

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ

(Kèm theo công văn số: ………ngày tháng năm …..)

STT Họ và tên Mã số Nội dung đề nghị Mới Căn cứ điều chỉnh
1.
2.
3.
4.
5.

Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội chậm (trễ):

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————

……, Ngày ….. tháng…..năm…..

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(Về việc: Chậm đăng ký Bảo hiểm xã hội theo quy định)

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ……

Tên đơn vị: Công ty………

Địa chỉ: ……

Điện thoại:…

Giấy phép đăng ký kinh doanh:……

Căn cứ vào thông báo số …./BHXH, Ngày …….. về việc : Đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, BHTN cho người lao động.

Công ty nhận được thông báo và gửi công văn này lên cơ quan bảo hiễm xã hội…… để trình bày về lý do chậm đăng ký BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của luật bảo hiểm:

Do doanh nghiệp mới đi vào hoạt động chưa được lâu, nguồn lao động của doanh nghiệp chưa được ổn định các vị trí, bỏ việc giữa chừng khiến cho doanh nghiệp khó xác định được nguồn lao động tham gia đóng BHXH.

Đề nghị cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ:

– Đăng ký lần đầu từ tháng ……

– Truy đóng cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc theo đúng quy định:

– Số người: …. Lao động

– Số tiền: ……… VND/Người/Tháng      Bằng chữ: ……

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của những nội dung trên.

                                                                                      Giám đốc

 

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn về “Mẫu công văn giải trình bảo hiểm xã hội mới nhất”. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn