Công văn đề nghị mẫu công văn đề nghị thanh toán

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 23-01-2022 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3018 Lượt xem

Công văn đề nghị, mẫu công văn đề nghị thanh toán thực hiện cam kết là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị một/một số chủ thể nhất định thực hiện cam kết mà trước đó chủ thể này đã đưa ra theo thỏa thuận của các bên. Dưới đây là mẫu công văn đề nghị để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Công văn đề nghị là gì?

Công văn là hình thức văn bản hành chính được thường xuyên sử dụng trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp với những mục đích khác nhau, trong hoạt động tại mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Công văn được coi là phương tiện giao tiếp giữa các phòng ban trong văn phòng, đối tác hoặc để đề nghị cơ quan nhà nước, thực hiện những hoạt động thông tin và giao dịch nhằm thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của mình.

Khác với những loại mẫu văn bản khác, mẫu công văn đề nghị thông thường chỉ chứa đựng một chủ đề chính, chủ đề này được nêu rõ ràng, trình bày ngắn gọn sức tích nhất về nội dung tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu.

Ngôn từ trong công văn thường là ngôn từ lịch sự và trang trọng, nghiêm túc, có tính thuyết phục cao. Thể thức của công văn cũng phải đúng quy định về văn bản hành chính.

Thường nhắc đến công văn, chúng ta thường thấy các mẫu công văn về công văn đề nghị khen thưởng, công văn đề nghị thanh toán tiền, công văn yêu cầu giải trình, công văn phúc đáp, công văn thông báo, công văn xác nhận…

Nội dung mẫu công văn đề nghị thanh toán


tai-ve

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …/CV-…

V/v Đề nghị thực hiện cam kết

…………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: – Công ty………………

(Địa chỉ:…………………………………………….)

Ngày…. tháng…. năm……, Phòng/ban/công ty/…. chúng tôi đã ký Hợp đồng…………… với Quý công ty theo đó Quý công ty có nghĩa vụ…………../có cam kết sẽ…………… trong trường hợp……………………………….. Cụ thể:

“…”

(Bạn trích quy định chứng minh nghĩa vụ mà người này đã cam kết)

Tuy nhiên, hiện nay là ngày…./…./….., tức là…. ngày kể từ khi………………………… (bạn đưa ra thông tin chứng minh trong trường hợp hiện nay, phía nhận được công văn có nghĩa vụ thực hiện cam kết)

Quảng cáo

Nhưng Quý công ty vẫn không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết theo quy định trên.

Do vậy, chúng tôi làm công văn này kính gửi đến Quý công ty để đề nghị Quý công ty thực hiện cam kết………………….. theo đúng quy định tại……………… mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó.

Kính mong Quý công ty xem xét và tổ chức thực hiện cam kết ………….. theo thỏa thuận muộn nhất là vào …giờ ….phút ngày…./…./…… Nếu hết thời hạn trên mà Quý công ty không tự nguyện thực hiện cam kết, chúng tôi xin được áp dụng các biện pháp pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn cách viết công văn đề nghị

– Trích yếu nội dung công văn. Xác định vấn đề cơ bản cần nêu trong công văn;

– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn;

– Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

– Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi của Công văn là những chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận không ghi “như trên” mà ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào;

– Trong trường hợp đại diện của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp không thể ký thì có thể để người có thẩm quyền khác ký thay hoặc thừa lệnh ký theo đúng quy định của pháp luật và phải có giấy tờ kèm theo chứng minh đủ điều kiện ký thay (như Giấy ủy quyền).

Trên đây là một số chia sẻ của Luật Hùng Sơn về mẫu công văn đề nghị của doanh nghiệp để khách hàng tham khảo.

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn