Đơn đề nghị thanh toán theo quy định của pháp luật

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 10-02-2022 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1174 Lượt xem

Đơn đề nghị thanh toán, mẫu đề nghị thanh toán, công văn đề nghị thanh toán hợp đồng được sử dụng thường xuyên trong các hợp đồng hợp tác kinh doanh mua bán giữa các doanh nghiệp hiện nay. Người soạn công văn phải ghi rõ số hợp đồng, ngày ký, tên các bên doanh nghiệp, điều khoản nào ghi nhận việc đơn đề nghị thanh toán hợp đồng.

Quảng cáo

Mẫu đơn đề nghị thanh toán là gì?

Đơn đề nghị thanh toán? Trong quá trình làm việc, các hoạt động thực hiện vì mục đích chung của tập thể, phát sinh từ chi phí của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp diễn ra liên tục. Đơn cử như việc đi công tác, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,…

Đơn đề nghị thanh toán? Lúc này, giấy đề nghị thanh toán là công cụ hữu hiệu để người lao động có thể thanh toán các khoản này.

Cụ thể, đơn đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong trường hợp:

– Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng;

– Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có);

Quảng cáo

– Làm thủ tục thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Mẫu đơn đề nghị thanh toán mới nhất

Đơn đề nghị thanh toán? Sau khi gửi các Công văn đề nghị thanh toán và các bên có phúc đáp lại thông tin và làm rõ quyền và trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện việc thanh toán. Đơn đề nghị thanh toán? Thì các bên cần tiến hành một cuộc họp hoặc gặp mặt để lập thành biên bản đề nghị thanh toán, ghi nhận lại toàn bộ thông tin, cam kết đã đạt được và những vấn đề bất đồng cần giải quyết. Dựa trên biên bản này, các bên sẽ tiến hành thực hiện hoặc thanh toán phù hợp với nội dung đã thỏa thuận.


Đơn vị: ……………………

Địa chỉ: ……………………

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ……….. tháng …………. năm …………..

 Họ và tên người đề nghị:…………………………………………………………………………………………………………….

Số giấy GT, CMT:……………………………………………………………………………………………………………………………

Bộ phận công tác:……………………………………………………………………………………………………………………….

Số tiền đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………………………………………………

Bằng chữ:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Hình thức thanh toán:        Tiền mặt                    Ngân hàng                 Mở L/C

Thời hạn thanh toán:………………………………………………………………………………………………………………………..

Tên dự án/hợp đồng:……………………………………………………………………………………………………………………….

Mã dự án:……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trả cho đơn vị:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Tại Ngân hàng:………………………………………………………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kèm theo…………………………………………………………………………….. chứng từ.

LÃNH ĐẠO CÔNG TY

KẾ TOÁN TRƯỞNG

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn