Mẫu công văn đề nghị tạm ứng tài sản

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1244 Lượt xem

Mẫu công văn đề nghị tạm ứng tài sản là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị chủ thể có thẩm quyền tạm ứng trước một số tiền/tài sản/giá trị hợp đồng. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …/CV-…

…………., ngày … tháng … năm …

CÔNG VĂN
V/v Đề nghị tạm ứng………..

Hôm nay, ngày… tháng…. năm….., thay mặt Phòng/ban……………., tôi làm công ăn này để kính đề nghị……………… tạm ứng…….. cho………….. do………………..

Với những lý do sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(Bạn trình bày hoàn cảnh và lý do dẫn đến việc bạn yêu cầu tạm ứng, trong đó, bạn phải đưa ra được những lý lẽ thuyết phục được các chủ thể có thẩm quyền rằng đề nghị bạn đưa ra là hợp lý và hợp pháp)

Quảng cáo

Tôi kính đề nghị ……………… xem xét và thực hiện đề nghị tạm ứng………….. cho…………………… với nội dung cụ thể như sau:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

(bạn đưa ra số lượng, giá trị, thời gian,.. của việc thực hiện tạm ứng nếu chủ thể có thẩm quyền đáp ứng đề nghị tạm ứng )

Phòng/ban chúng tôi kính gửi ………… tới…………….. để Công ty/Phòng/Ban/…. xem xét đề nghị tạm ứng……….. trong…………… Kính mong…………. chấp nhận đề nghị trên của chúng tôi và thực hiện việc tạm ứng………………….. trong thời gian………………….

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

Trưởng phòng…
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn