logo

Mẫu công văn cam kết

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 05-01-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3580 Lượt xem

Mẫu công văn cam kết là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để cam kết trước một/một số chủ thể có thẩm quyền/có liên quan về một hoặc một số sự việc nào đó. Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây.

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …/CV-…

V/v cam kết

…………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: Công ty………………..

(Địa chỉ:……………………………………..)

Ngày…. tháng…. năm……, …………………………………………………..………

(Bạn trình bày về hoàn cảnh, lý do dẫn tới việc bạn làm công văn với nội dung trên, ví dụ, trước đó, bạn đã có hành vi chậm thanh toán/chậm giao hàng/… cho những chủ thể có quyền, do vậy, hiện tại bạn làm công văn này để cam kết với các chủ thể đó về việc bạn sẽ không có hành vi vi phạm lần thứ hai)

Do vậy, (công ty) tôi làm công văn này để cam kết với Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà…………:

Quảng cáo

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Kính mong Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà……….. (mục đích làm công văn, như, tiếp tục được hợp tác,…)

(Công ty) tôi xin cam đoan những thông tin mà (công ty) tôi đã nêu trên là trung thực, đúng sự thật khách quan. Nếu sai, (công ty) tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kính mong Quý công ty/cơ quan/Ông/Bà…… xem xét.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn