logo

Biên bản nghiệm thu đóng điện mới nhất

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 06-06-2023 |
 • Biểu mẫu , |
 • 3568 Lượt xem

Biên bản nghiệm thu đóng điện? Mẫu biên bản nghiệm thu đóng điện là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc nghiệm thu đóng điện. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản… Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……, ngày… tháng… năm… 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐÓNG ĐIỆN

Số:………………………

– Căn cứ: TCVN ISO 9001:2008

– Quy định về công tác đánh giá chất lượng, nghiệm thu, giám sát kỹ thuật các công trình xây lắp điện

– Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý chất lượng, giám sát thi  công và nghiệm thu các công trình đường dây điện trên không cấp điện áp đến 500KV (Tổng công ty Điện lực Việt Nam ban hành)

– Nghị định của Chính phủ số 209 ngày 16/12/2004 về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Công trình/Hạng mục công trình:………………………………………………..…..

Địa điểm xây dựng:……………………………………………………….………….

 1. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU:

1.Đại diện chủ đầu tư

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:………………..………..

2.Đại diện đơn vị thi công

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:………………..………..

3.Đại diện đơn vị thi công thiết kế

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:………………..………..

4.Đại diện……………………………………………………………………………

– Ông/Bà:……………………………………….Chức vụ:…………………………

 1. NỘI DUNG

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan và kiểm tra thực tế hiện trường các hạng mục công trình. Hội đồng nghiệm thụ thống nhất nhiết lập biên bản gồm các nội dung sau:

Quảng cáo
 1. Hồ sơ nghiệm thu công trình
 • Các văn bản pháp lý của công trình:

– Quyết định giao kế hoạch đầu tư, xây dựng công trình;

– Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đầu tư;

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình;

– Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán công trình;

– Các quyết định thầu, chỉ định thầu

 • Hồ sơ kỹ thuật công trình:

– Các biên bản bổ sung, thay đổi thiết kế đã được phê duyệt

– Nhật ký thi công công trình

-Hồ sơ hoàn công, hồ sơ lý lịch, thuyết minh sử dụng các trang thiết bị được lắp đặt trên công trình

2.Thời gian xây dựng công trình

 • Bắt đầu:……giờ…………..ngày………..tháng……….năm
 • Kết thúc: ……giờ…………..ngày………..tháng……….năm
 • Tại:…………………………………………………………….
 1. Nội dung nghiệm thu công trình

Nghiệm thu công trình lưới điện qua hai bước:

– Nghiệm thu nguội công trình:

+ Kiểm tra thực tế mọi chi tiết của công trình đối chiếu với thiết kế và quy trình, quy phạm

+ Phát hiện những thiết sót về thi công, những sai phạm về kỹ thuật, an toàn để yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa và hoàn chỉnh công trình đảm bảo khi đóng điện vận hành an toàn.

– Nghiệm thu nóng công trình:

+ Đoàn nghiệm thu cơ sở sau khi xem xét cụ thể báo cáo và được chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đóng điện cho phép làm các biện pháp an toàn đầu nối công trình để nghiệm thu nóng.

+ Đại diện đơn vị xây lắp phải có bản cam kết rút hết người và tiếp địa ra khỏi công trình

+ Tiến hành đóng điện cho công trình mạng điện ở trạng thái không tải, non tải, đầy tải trong phạm vi cho phép của quy trình

4.Kết luận của hội đồng nghiệm thu

5.Các tồn tại – kiến nghị

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÀ THẦU THI CÔNG

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn