logo

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2207 Lượt xem

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hủy thuốc, tiền chất dùng làm thuốc. Mẫu nêu rõ thời gian địa điểm lập biên bản, lý do hủy thuốc…

Quảng cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BIÊN BẢN

Huỷ Thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc

Căn cứ Công văn số……../…. ngày…. tháng… năm….. của………(1)…….. đồng ý về việc hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt……

Căn cứ Quyết định số……./…. ngày…. tháng… năm… của Công ty…….. thành lập Hội đồng hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

I. Đại điện các bên gồm:

1. Đại diện Sở Y tế.

Quảng cáo

2. Hội đồng hủy thuốc của Công ty:………………………………………………………………………………………………………….

3. Đơn vị thực hiện việc xử lý, tiêu hủy (nếu có)…………………………………………………………………………………………

Cùng chứng kiến và xác nhận việc tiêu hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt…………. như sau:

TT Tên thuốc/ nguyên liệu làm thuốc Số lô Hạn dùng Đơn vị tính Số lượng cần hủy Số lượng đã lấy mẫu Số lượng thực hủy

II. Phương tiện vận chuyển đến nơi hủy (nếu có):

III. Phương pháp hủy:

IV. Cam kết:

Việc hủy thuốc/nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định này và của pháp luật có liên quan về bảo vệ môi trường.

………, ngày…tháng…năm…

THÀNH PHẦN THAM GIA
(Ký, ghi rõ họ tên từng người)
Đóng dấu của cơ sở hủy thuốc, cơ sở nhận hủy thuốc

Ghi chú:

(1) Cơ quan tiếp nhận

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn