Mẫu biên bản về việc hủy thuốc cổ truyền

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 928 Lượt xem

Mẫu biên bản về việc hủy thuốc cổ truyền là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc hủy thuốc cổ truyền. Mẫu nêu rõ nội dung biên bản, lý do hủy thuốc…

Quảng cáo

Tên đơn vị chủ quản
Tên cơ sở
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……….., ngày…tháng…năm…

Biên bản hủy thuốc cổ truyền

Thực hiện quyết định số: ngày…tháng… năm….của…………………. về việc hủy thuốc cổ truyền không đạt chất lượng hoặc quá hạn dùng.

Hôm nay, ngày ….tháng….năm tại (tên địa điểm hủy thuốc):………………………………….

Hội đồng hủy thuốc được thành lập theo quyết định số…. ngày ….tháng…. năm……. của ……………gồm có:

1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

đã chứng kiến và tiến hành hủy các thuốc sau:

STT Tên thuốc cổ truyền, nồng độ, hàm lượng Số lô Tên đơn vị sản xuất Số lượng thuốc cổ truyền hủy theo chứng từ Số thuốc cổ truyền thực hủy Chênh lệch (*) Ghi chú

((*) Nếu có chênh lệch giữa số thuốc cổ truyền thực hủy và số lượng thuốc cổ truyền huỷ theo chứng từ thì phải giải trình lý do)

Phương thức hủy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản hủy thuốc cổ truyền báo cáo lên…………………………………………………………………………………….

Biên bản này lập thành….. bản, mỗi bên giữ 01 bản, gửi báo cáo…… bản

Các thành viên tham gia hủy
thuốc cổ truyền
(ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh)

Chủ tịch Hội đồng hủy
thuốc cổ truyền
(ký tên, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn