Mẫu biên bản về việc cam kết ba bên

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 26-06-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 834 Lượt xem

Mẫu biên bản cam kết ba bên là văn bản được xác lập ghi chép lại toàn bộ nội dung cam kết, trong đó có sự tham gia của ba bên trong quan hệ nhằm thực hiện mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

………, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN CAM KẾT BA BÊN

(V/v: ……………….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ ……………………………………………………………………………….…………;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……,chúng tôi gồm các bên sau:

BÊN A: (………………)

Tên công ty:……………………………… ………………………………….……….

Mã số doanh nghiệp:……………………………………………………………….…

Trụ sở chính:…………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:………………………………………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:………………

BÊN B: (………………)

Tên công ty:…………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp:…………………………………………………………………

Trụ sở chính……………………………………………………………………….…

Điện thoại:………………………….. Email:…………………………………….….

Quảng cáo

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:…….…

BÊN C: (………………)

Họ và tên:………………………………………….. Năm sinh:……………………

CMND/CCCD số:………………Ngày cấp:…../…./….. Nơi cấp:…………………

Nơi ĐKHKTT:……………………………………………………………..….……

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………….……

Điện thoại:………………………….. ………………………………….…….……

Sau quá trình bàn bạc chúng tôi đã đi đến thống nhất các nội dung làm việc ngày …./…./….. tại địa điểm……………………như sau:

1.Thông tin buổi làm việc:      

……………………………………………………………………………..………..

………………………………………………………………………………………

  1. Nội dung cam kết

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Cuối cùng các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dụng của Biên bản và điều khoản của Hợp đồng đã xác lập giữa các bên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

3.Ý kiến các bên ( Nếu có)

………………………………………………………………………………………

Buổi làm việc kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm …

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký .Biên bản này được lập thành 03  bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN C

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn