logo

Mẫu biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 19-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3211 Lượt xem

Mẫu biên bản tiêu hủy tài liệu hết giá trị là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc tiêu hủy tài liệu hết giá trị.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

TÊN CQ, TC CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

…………, ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN

Về việc tiêu huỷ tài liệu hết giá trị

Căn cứ Quyết định số …ngày… tháng… năm…của ……….. về việc tiêu huỷ tài liệu hết giá trị,

Hôm nay, vào hồi …………………………………………………………………………………………………………………….

Tại (nơi huỷ) …………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1……………………………. cơ quan, đơn vị …………………………………………………………………………….

2……………………………. cơ quan, đơn vị …………………………………………………………………………….

Quảng cáo

3……………………………. cơ quan, đơn vị …………………………………………………………………………….

4……………………………. cơ quan, đơn vị …………………………………………………………………………….

5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã tiến hành tiêu huỷ số tài liệu hết giá trị thuộc Phông (khối) ……………………………………………………..

Số lượng tài liệu được tiêu huỷ …………………………………………………………………………………………………

Phương pháp huỷ: (nghiền bột giấy, cắt nhỏ…) …………………………………………………………………………..

Chúng tôi đã huỷ hết số tài liệu ghi trong Danh mục tài liệu hết giá trị theo quy định.

Biên bản này lập thành 2 bản: cơ quan, đơn vị có tài liệu giữ một bản, cơ quan, đơn vị thực hiện tiêu huỷ tài liệu giữ một bản./.

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN (ĐƠN VỊ)
TIÊU HUỶ TÀI LIỆU

(Họ và tên, ký)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN (ĐƠN VỊ)
CÓ TÀI LIỆU TIÊU HUỶ

(Họ và tên, ký)

Xác nhận của cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Xác nhận của cơ quan 
(Ký tên, đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn