logo

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 31-05-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1071 Lượt xem

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất. Biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại là gì? Cùng Luật Hùng Sơn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quảng cáo

Biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại là gì?

Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại gồm hai loại là trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại là văn bản ghi nhận lại sự kiện mà các bên trong quan hệ bồi thường thiệt hại thỏa thuận, bàn bạc với nhau để đi đến thống nhất chung về khoản bồi thường, các cam kết của mỗi bên,…

Biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại được sử dụng để làm căn cứ cho việc thỏa thuận về bồi thường thiệt hại giữa các bên, ghi nhận những thỏa thuận chính đáng mà các bên đã thống nhất với nhau về ý chí và cũng là cơ sở để thực hiện các cam kết và giải quyết các tranh chấp phát sinh nếu có.

Quyền được bồi thường thiệt hại khi bị xâm phạm cũng là một trong những quyền cơ bản của con người, của công dân, thể hiện qua quy định của pháp luật, cụ thể “Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Nguyên tắc bồi thường thiệt hại được quy định tại Điều 585 Bộ luật dân sự năm 2015, quy định:

  • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
  • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
  • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
  • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.”

Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

BIÊN BẢN THỎA THUẬN

(V/v: Bồi thường thiệt hại của …..…… cho …….)

Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hà Nội, ngày…..tháng…….năm 20……,

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: ………

Địa chỉ:………

Điện thoại:……

Email:………

BÊN B: ………

Địa chỉ:……

Quảng cáo

Điện thoại:………

Email:………

Cùng thống nhất ký kết Bản thỏa thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Xác nhận khoản bồi thường thiệt hại

Sau khi tính toán các chi phí hợp lý, 2 bên thỏa thuận về mức bồi thường thiệt hại như sau: (1)…

(Bằng chữ:…..)

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B…… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản bồi thường nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận này thay cho …….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo …. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản bồi thường nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ bồi thường cho …… và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể thực hiện việc bồi thường;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thỏa thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thỏa thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

BÊN A                                                          BÊN B

……..                                                                 ………….

Trên đây là toàn bộ thông tin của công ty Luật Hùng Sơn về “Mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại mới nhất”. Nếu quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc gì cần được giải đáp, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Hotline 0964 509 555 hoặc đặt lịch ở văn phòng để được các chuyên viên tư vấn trả lời một cách nhanh gọn và chính xác nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bài viết. Trân trọng!

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn