Mẫu biên bản thanh lý hàng tồn kho mới nhất

  • Luật sư Luyện Ngọc Hùng |
  • 11-06-2023 |
  • Biểu mẫu , |
  • 672 Lượt xem

Hàng tồn kho là một vấn đề cốt lõi của các doanh nghiệp trong thương mại. Vì trên thực tế, các doanh nghiệp có số lượng hàng tồn kho chênh lệch rất lớn so với sổ sách hoặc hàng tồn kho bị hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Vậy mẫu biên bản thanh lý hàng tồn kho mới nhất sẽ được Luật Hùng Sơn giới thiệu qua bài viết sau:

Quảng cáo

Hàng tồn kho là gì?

Hàng tồn kho là bao gồm những mặt hàng sản phẩm đã được doanh nghiệp giữ để bán ra sau cùng. Hay có thể nói, hàng tồn kho là những mặt hàng dự trữ mà một doanh nghiệp sản xuất ra để bán và những thành phần tạo nên sản phẩm đó. Do vậy có thể thấy, hàng tồn kho chính là sự liên kết giữa việc sản xuất và việc bán các sản phẩm đồng thời là một bộ phận của tài sản ngắn hạn, chiếm tỉ trọng lớn, có vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Mẫu biên bản thanh lý hàng tồn kho

Luật Hùng Sơn xin giới thiệu mẫu biên bản thanh lý hàng tồn kho mới nhất các bạn tham khảo:

 

CÔNG TY…….……….                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                            …, ngày… tháng… năm…

GIẤY ĐỀ NGHỊ

( V/v thanh lý hàng tồn kho)

Kính gửi: ……………………………………………………….

Tên đơn vị: ……………………………………………………….….……………………

Trưởng phòng: ………………………………………………………..……………………..

Căn cứ vào chất lượng và số hàng hóa còn tồn đọng trong nhà kho………………, nay đơn vị

(phòng) …………….… đề nghị công ty tiến hành thực hiện việc thanh lý số hàng hóa tồn kho, bao gồm:

Tên hàng hóa:……………………………………………………………………………….

Số lượng:……………………………………………………………………………………..

Chất lượng:……………………………………………………………………………………

Lý do thực hiện thanh lý hàng hóa: ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

Vì lý do trên, đơn vị (phòng)………………….. kính đề nghị Công ty nhanh chóng tiến hành các thủ tục thanh lý số hàng hóa nêu trên để thu hồi vốn, tiếp tục tiến hành các phương án sản xuất kinh doanh mới.

Quảng cáo

Kèm theo giấy đề nghị này là danh sách và số lượng hàng hóa tồn kho được kiểm kê để ban lãnh đạo công ty xem xét.

 

T.M đơn vị (phòng)…………….

Trưởng phòng

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản thanh lý hàng tồn kho

Luật Hùng Sơn xin hướng dẫn các bạn soạn thảo mẫu biên bản thanh lý hàng tồn kho như sau:

Thứ nhất, điền thông tin tên công ty thực hiện việc thanh lý hàng tồn kho.

Thứ hai, điền thông tin tên đơn vị, trưởng phòng, hàng tồn kho đang ở kho nào.

Thứ ba, kê khai thông tin về tên hàng hóa, số lượng, chất lượng hiện đang tồn ở trong kho.

Thứ tư, nêu rõ lý do hàng hóa tại sao lại đang tồn về từng loại sản phẩm mặt hàng.

Thứ năm, thay mặt đơn vị phòng kí tên xác nhận vào biên bản thanh lý hàng tồn kho.

Trình tự và thủ tục thanh lý hàng tồn kho

Luật Hùng Sơn xin nêu quy trình và thủ tục thực hiện việc thanh lý hàng tồn kho bao gồm các bước cụ thể sau đây:

Bước 1: Trưởng đơn vị quản lý trực tiếp về hàng hóa tồn kho làm Giấy đề nghị công ty tiến hành thanh lý đối với số hàng hóa trong kho;

Bước 2: Công ty sẽ tiến hành họp và thành lập hội đồng thanh lý hàng tồn kho;

Bước 3: Công ty ra quyết định về thành lập Hội đồng thanh lý;

Bước 4: Hội đồng thanh lý sẽ tiến hành việc xác minh và lập biên bản xác nhận hiện trạng tài sản tồn kho (tên hàng hóa, chủng loại, số lượng, chất lượng);

Bước 5: Hội đồng thẩm định sẽ lập Biên bản thẩm định hàng hóa (tên hàng hóa, chủng loại, số lượng, chất lượng; phương thức thanh lý, giá trị thanh lý,……) để trình lên chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc công ty xem xét và quyết định các phương án thanh lý;

Bước 6: Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc sẽ quyết định về việc phê duyệt phương án thanh lý hàng tồn kho.

Trên đây là bài viết về mẫu biên bản thanh lý hàng tồn kho mới nhất của Luật Hùng Sơn. Hãy liên hệ ngay đến hotline: 19006518 Luật Hùng Sơn để được giải đáp những vướng mắc, khó khăn khi bạn đang gặp phải.

Vui lòng đánh giá!
Luật sư Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn