logo

Mẫu biên bản nghiệm thu, mẫu biên bản nghiệm thu công trình

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 25-10-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2484 Lượt xem

Mẫu biên bản nghiệm thu, mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép lại việc nghiệm thu hoàn thành công trình. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Mẫu biên bản nghiệm thu là gì?

Mẫu biên bản nghiệm thu là quá trình kiểm định, thu nhận và kiểm tra, thẩm định lại công việc, hợp đồng sau khi đưa sản phẩm đưa vào sử dụng. Nghiệm thu công trình thì được thực hiện bởi cơ quan chức năng có thẩm quyền, dựa vào những tiêu chí, đánh giá mà đưa ra kết luận là bên thực hiện công việc đã thực hiện đúng như đã cam kết trong hợp đồng hay chưa. Mỗi ngành nghề, mỗi công việc đều có những quy chuẩn, quy định riêng mà khi nghiệm thu các bên phải thực hiện theo đó cũng như thực hiện theo đúng những thoả thuận ghi trong hợp đồng đã ký.

Nội dung mẫu biên bản nghiệm thu mới nhất

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình cần trình bày rõ ràng tên công trình, hạng mục, địa điểm xây dựng… giống như mẫu biên bản hoàn thành khối lượng công việc.

Trong mẫu biên bản nghiệm thu, bạn cần chú ý về các thông tin về đối tượng nghiệm thu, thành phần nghiệm thu, thời gian nghiệm thu đều phải được trình bày chi tiết để làm cơ sở kiểm tra, đối chiếu kết quả nghiệm thu với thực tế.


tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU

 HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH)

 ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Công trình (Dự án): ………………………………………………………………………………………………………….

2. Hạng mục công trình: ……………………………………………………………………………………………………….

3. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………………………………..

4. Thành phần tham gia nghiệm thu:

4.1/ Thành phần trực tiếp nghiệm thu

● Đại diện Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 10:

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

● Đại diện Nhà thầu Tư vấn giám sát (nếu có thuê Tư vấn giám sát):

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ:…………………………………………………………..

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

● Đại diện Nhà thầu thi công xây dựng (cơ khí nếu có):(Ghi tên nhà thầu thi công)

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

● Đại diện Nhà thầu tư vấn thiết kế: ……………….(Ghi tên nhà thầu tư vấn)

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

4.2/ Các đơn vị khách mời (nếu có mời):

a. Đại diện Sở chuyên ngành: …………………(Ghi tên sở chuyên ngành)

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

b. Đại diện đơn vị quản lý khai thác: .…(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

c. Đại diện UBND huyện ……………… (Ghi tên UBND huyện, nếu có mời)

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

Quảng cáo

– Ông: ……………………………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………………….

Các đơn vị khác (nếu có)

5. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

+ Thời gian:

– Bắt đầu: ………………………….ngày……tháng…..năm……

– Kết thúc: ……………………..ngày…….tháng…..năm…..

+ Địa điểm: ………………………………………..(Ghi địa điểm nghiệm thu)

6. Đánh giá công trình (hạng mục công trình) được nghiệm thu:

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Quyết định phê duyệt Dự án đầu tư: (Ghi số, ngày tháng ký quyết định)

– Hồ sơ thiết kế kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt (Quyết định của ……. số…..ngày….tháng).

– Hợp đồng thi công xây dựng: Ghi số hợp đồng, ngày, tháng, năm ký hợp đồng.

– Phiếu yêu cầu nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng của nhà thầu thi công xây dựng: Ghi số, ngày, tháng, năm của văn bản đề nghị được nghiệm thu của nhà thầu.

– Hồ sơ hoàn công công trình (hạng mục công trình) do ……. (ghi tên nhà thầu thi công) lập ngày….tháng….năm….. đã được cán bộ giám sát (hoặc tư vấn giám sát) ký xác nhận.

– Văn bản số ….ngày….tháng….năm…. của Cục Quản lý xây dựng công trình chấp thuận tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) để đưa vào sử dụng.

b. Chất lượng, khối lượng công trình (hạng mục công trình) xây dựng:

● Qui mô công trình:

(Phần này nêu một số thông số cơ bản về qui mô, kết cấu công trình)

● Thời gian xây dựng:

– Ngày khởi công:

– Ngày hoàn thành:

● Khối lượng công trình (hạng mục công trình):

(Lập bảng khối lượng chủ yếu theo thiết kế và thực tế đã thực hiện được)

● Chất lượng:

(Đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, các chỉ dẫn kỹ thuật để ghi nhận xét, đánh giá về chất lượng xây dựng).

c. Các ý kiến khác (nếu có): ………….… (ghi ý kiến nhận xét khác nếu có)

7. Kết luận:

– Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình (hạng mục công trình) ………(ghi đầy đủ tên công trình /hạng mục công trình) ……xây dựng để đưa vào sử dụng.

– Yêu cầu phải sửa chữa, hoàn thiện bổ sung hoặc các ý kiến khác (nếu có)…… (ghi các yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện nếu có) ….

Các bên tham gia nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP NGHIỆM THU

BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THỦY LỢI 10
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU TƯ VẤN THIẾT KẾ
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT (NẾU CÓ)
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
NHÀ THẦU THI CÔNG
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÁC ĐƠN VỊ KHÁCH MỜI

1. Sở chuyên ngành ……………………………………..(Ghi tên sở chuyên ngành)…………………………………..

2. Đơn vị Quản lý khai thác: ……………………………..(Ghi tên đơn vị quản lý khai thác)……………………

3. UBND huyện ……………………………………………………………………………………………………………………

Ghi chú: Toàn bộ nội dung biên bản này phải được đánh máy (không được viết tay).

3/5 - (2 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn