Mẫu biên bản làm việc mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 12-04-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 904 Lượt xem

Mẫu biên bản làm việc được lập khi doanh nghiệp cần làm việc, thỏa thuận điều khoản gì với một bên nào đó, chứng minh tính xác thực của buổi làm việc. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
————-

Số: …../BB- LAMVIEC

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồi ……. giờ……… ngày ……… tháng ………. năm ……….

Tại ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

1/………………………………………………………. Chứcvụ: ………………………. Đơn vị …………………………..

2/………………………………………………………. Chức vụ: ……………………… Đơn vị …………………………..

Đã làm việc với:

1/ Ông (bà): ………………………………………….. Năm sinh …………………….. Quốc tịch ………………………

Nghề nghiệp …………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Giấy CMND/Hộ chiếu số:………………………… Ngày cấp …………………….. Nơi cấp ………………………….

2/ Ông (bà): …………………………………………… Năm sinh …………………….. Quốc tịch ………………………

Nghề nghiệp ………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Giấy CMND/Hộ chiếu số:…………………………. Ngày cấp …………………….. Nơi cấp ………………………….

Nội dung làm việc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Biên bản kết thúc vào hồi ……. giờ……… ngày ……… tháng ………. năm ……..

Biên bản được lập thành………bản; mỗi bản gồm …………………………………………… tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho ………………………………………………………………..01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                                     

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn