Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 02-01-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 3835 Lượt xem

Mẫu biên bản kiểm phiếu xếp loại Đảng viên là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc kiểm phiếu xếp loại Đảng viên cuối năm.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Có những mẫu biên bản kiểm phiếu nào thường được sử dụng?

Dưới đây, Luật Hùng Sơn xin liệt kê cho bạn đọc những mẫu biên bản kiểm phiếu phổ biến nhất!

  • Biên bản kiểm phiếu biểu quyết: Sử dụng tại các phiên họp, dùng với mục đích để quyết định những vấn đề quan trọng của các tổ chức doanh nghiệp.
  • Biên bản kiểm phiếu kỷ luật đảng viên: Sử dụng trong các hội nghị của chi bộ. Dùng với mục đích biểu quyết việc kỷ luật đảng viên.
  • Biên bản kiểm phiếu xếp loại đảng viên: Sử dụng trong các hội nghị của chi bộ đảng, dùng để biểu quyết đánh giá xếp loại của đảng viên.
  • Biên bản kiểm phiếu bầu cử: Thường được sử dụng trong các tổ chức, doanh nghiệp, với mục đích bầu 1 người trong số các ứng viên cho một chức danh.
  • Biên bản kiểm phiếu đại hội: Thường được sử dụng tại các kỳ đại hội của tổ chức, đoàn thể.

Mẫu biên bản kiểm phiếu đánh giá chất lượng đảng viên mới nhất


tai-ve

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG …………….

CHI BỘ: ……………………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…tháng…năm…

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường

phân loại đảng viên năm 2019

1. Hội nghị chi bộ…………………………………………………. tổ chức vào ngày  …./11/2018 đã tiến hành bỏ phiếu kín đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phân loại đảng viên năm 2018.

2. Hội nghị đã thông qua danh sách đảng viên để biểu quyết phân loại năm 2018 gồm ……. đồng chí có tên sau đây:

TT Họ và tên Đối tượng đảng viên được đánh giá
Chính thức Dự bị Sinh hoạt tạm thời Làm việc lưu động

3. Hội nghị đã bầu Ban kiểm phiếu gồm …. đồng chí:

+ Đồng chí………………………………….…………., Trưởng ban,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên,

Quảng cáo

+ Đồng chí……………………………….……………., Ban viên.

4. Tổng số đảng viên được triệu tập là: …… đồng chí.

+ Số có mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

+ Số vắng mặt lúc bỏ phiếu: …… đồng chí.

5. Tổng số phiếu phát ra: … phiếu.   – Tổng số phiếu thu vào: … phiếu.

+ Số phiếu hợp lệ: … phiếu

+ Số phiếu không hợp lệ: … phiếu

6. Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

6.1. Số phiếu cụ thể:

TT Họ và tên Kết quả số phiếu
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

Hoàn thành

nhiệm vụ

Không

hoàn thành

nhiệm vụ

6.2. Tỷ lệ % theo số phiếu:

TT Họ và tên Tỷ lệ % số phiếu
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

Hoàn thành

nhiệm vụ

Không

hoàn thành

nhiệm vụ

7. Căn cứ Quy định số ……………………… ngày …………………… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương pháp đánh giá, phân loại đảng viên và Hướng dẫn số ……………………… ngày ……………………. của Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thì kết quả bỏ phiếu kín đề nghị phân loại đảng viên năm 2017 do chi bộ đánh giá như sau:

TT Họ và tên Kết quả đề nghị cấp ủy cấp trên phân loại
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Hoàn thành tốt

nhiệm vụ

Hoàn thành

nhiệm vụ

Không

hoàn thành

nhiệm vụ

8. Biên bản này làm thành 2 bản, thông qua hội nghị vào lúc ….. giờ, ….. phút ngày ….. tháng ….. năm 2019.

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)
CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn