logo

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa – Mẫu số 05 – VT

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 15-02-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1049 Lượt xem

Dưới đây là Mẫu số 05 – VT ban hành theo Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC và Mẫu số 05 – VT ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC dành cho các bạn kế toán.Mời các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Mẫu số 05 – VT ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC và Mẫu số 05 – VT ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC. Mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu số 05 – VT ban hành theo TT số: 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014:

Đơnvị:…………………………….

Bộphận:………………………….

Mẫu số 05 – VT

(Ban hành theo TT 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Thời điểm kiểm kê :……………. giờ……… ngày……… .tháng……….. năm…………..

Ban kiểm kê gồm:

– Ông/Bà:………………………………………………………….. chức vụ……………………. Đại diện……………. Trưởng ban

–  Ông/Bà:…………………………………………………………. chức vụ……………………. Đại diện………………….. Uỷ viên

–  Ông/Bà:…………………………………………………………. chức vụ……………………. Đại diện………………….. Uỷ viên

Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

STT Tên , nhãn hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ… Mã số Đơn vị tính Đơn giá Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Phẩm chất
Thừa Thiếu Còn tốt 100% Kém phẩm chất Mất phẩm chất
Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cộng x x x x x x x x x x

Ngày………tháng…….. năm…….

              Giám đốc                                             Kế toán trưởng                            Thủ kho                                Trưởng Ban kiểm kê

(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)                        (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)

Quảng cáo

        (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 05 – VT ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006:

Đơn vị:…………………………….

……………………………………….

Bộ phận:………………………….

Mẫu số 05 – VT

(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Thời điểm kiểm kê :……………. giờ……… ngày……… .tháng……….. năm…………..

Ban kiểm kê gồm:

– Ông/Bà:………………………………………………………….. chức vụ……………………. Đại diện……………. Trưởng ban

–  Ông/Bà:…………………………………………………………. chức vụ……………………. Đại diện………………….. Uỷ viên

–  Ông/Bà:…………………………………………………………. chức vụ……………………. Đại diện………………….. Uỷ viên

Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

STT Tên , nhãn hiệu, quy cách vật tư, dụng cụ… Mã số Đơn vị tính Đơn giá Theo sổ kế toán Theo kiểm kê Chênh lệch Phẩm chất
Thừa Thiếu Còn tốt 100% Kém phẩm chất Mất phẩm chất
Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền
A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cộng

                                                                                                                                                                    Ngày………tháng……………………………………………………………………………………………………………. năm…….

              Giám đốc                                             Kế toán trưởng                            Thủ kho                                Trưởng Ban kiểm kê

(Ý kiến giải quyết số chênh lệch)                        (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)                                    (Ký, họ tên)

        (Ký, họ tên, đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn