logo

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa

 • LS. Hùng Sơn |
 • 25-03-2020 |
 • Biểu mẫu , |
 • 10150 Lượt xem

Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa được lập trong quá trình giao hàng nhằm để xác nhận số lượng, thời gian giao nhận hàng hóa có theo thỏa thuận hay không.

CÔNG TY……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……..

…… ngày….., tháng…… năm….

   BIÊN BẢN GIAO NHẬN

– Căn cứ Hợp đồng mua bán giữa ……………………………………………

– Căn cứ Đơn đặt hàng ngày…………….của Công ty …………….

Hôm nay, ngày ……tháng …. năm …. tại ……………………., chúng tôi gồm:

BÊN A (Bên nhận hàng):…………………

Địa chỉ:………………………………………..

Điện thoại:……………………………………

Đại diện Ông/bà:……………………………

Chức vụ:……………………………………….

BÊN B (Bên giaohàng):…………………..

Địa chỉ:……………………………………….

Điện thoại:…………………………………..

Đại diện: Ông/bà  …………………………

Chức vụ: …………………………………..

Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng  như sau:

STT

Tên hàng

Quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

      
      

Bên A xác nhận Bên B đã giao cho Bên A đúng chủng loại và đủ số lượng hàng như trên.

Hai bên đồng ý, thống nhất ký tên. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIÊN BÊN A     

(Bên nhận hàng)       

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Bên giao hàng)

 

Biên bản giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xuất kho

Đơn vị:………………. 
Bộ phận:……………. 

BIÊN BẢN GIAO NHẬN KIÊM PHIẾU XUẤT KHO

 Ngày…..tháng…..năm ……Nợ …………………….
          Số: ……………………………..Có …………………….

– Họ và tên người nhận hàng: ……………………… Địa chỉ (bộ phận)………………………….

– Lý do xuất kho: …………………………………………………………………………………………….

– Xuất tại kho (ngăn lô): …………………………..Địa điểm ………………………………………..

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoáMã sốĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
Yêu cầuThực xuất
ABCD1234
        
        
        
        
        
 

Cộng

      

– Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………….

– Số chứng từ gốc kèm theo:…………………………………………………………………………….

  

                                            ….ngày …. tháng ….năm…

Người lập phiếuNgười nhận hàngThủ khoKế toán trưởngGiám đốc
(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


  Có thể bạn quan tâm

  Video tư vấn pháp luật

  Hotline
  Top