Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 30-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2327 Lượt xem

Mẫu biên bản giao nhận chứng cứ là mẫu biên bản được sử dụng trong các vụ án dân sự, cán bộ tòa án tiến hành giao nhận tài liệu chứng cứ thì phải lập biên bản giao nhận tài liệu cho người được giao.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

  BIÊN BẢN NHẬN DẠNG

Hồi ……….. giờ ……….. ngày ……….. tháng ………. năm ……… tại

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:…………………………………………………………………………………………………………….. Điều tra viên

thuộc Cơ quan …………………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………….. Kiểm sát viên(1)

thuộc Viện kiểm sát ……………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà ……………………………………………………. là người chứng kiến theo khoản 2 Điều 190 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Điều 178 và Điều 190 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản nhận dạng.

Nhân thân người nhận dạng(2):

Họ tên: ………………………………………………………………………………. Giới tính:………………………………..

Tên gọi khác:……………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh  ngày ……….. tháng ……… năm ………………. tại ………………………………………………………………..

Quốc tịch:……………………………….Dân tộc:……………………………………………Tôn giáo:…………………….

Nghề nghiệp: …………………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………………………

cấp ngày ………. tháng ………… năm …………………… Nơi cấp: …………………………………………………….

Nơi cư trú: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Tư cách tham gia tố tụng:     ………………………………………………………………………………………………..

Quảng cáo

(3)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiến hành nhận dạng.(4) : …………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nhận dạng trong điều kiện(5) :     ………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe của người nhận dạng và của những người đưa ra để nhận dạng (nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NỘI DUNG NHẬN DẠNG(6) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LỜI TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI NHẬN DẠNG(7):

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Việc nhận dạng kết thúc hồi ……….. giờ …. ngày ……. tháng …. năm ……

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI NHẬN DẠNG

KIỂM SÁT VIÊN

ĐIỀU TRA VIÊN

NHỮNG NGƯỜI ĐƯA RA ĐỂ NHẬN DẠNG

(Nếu có)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

(1) Nếu Kiểm sát viên vắng mặt thì ghi rõ vào biên bản theo khoản 1 Điều 190 BLTTHS;

(2) Người tham gia việc nhận dạng quy định tại khoản 2 Điều 190 BLTTHS;

(3) Nếu người nhận dạng là người bị hại, người làm chứng thì Điều tra viên phải giải thích và ghi vào biên bản về việc đã giải thích trách nhiệm của người nhận dạng theo khoản 3 Điều 190 BLTTHS;

(4) Ghi rõ người, vật, ảnh hay tử thi;

(5) Ghi rõ điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng;

(6) Ghi rõ về nhân thân, đặc điểm của những người được đưa ra để nhận dạng hoặc đặc điểm của vật, ảnh, tử thi được đưa ra để nhận dạng, phương pháp và kết quả nhận dạng;

(7) Yêu cầu người nhận dạng giải thích rõ những căn cứ hoặc đặc điểm để xác nhận về người, vật, ảnh hoặc tử thi.

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn