Mẫu biên bản cuộc họp giao ban mới nhất

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 18-08-2022 |
 • Biểu mẫu , |
 • 4156 Lượt xem

Mẫu biên bản họp giao ban, mẫu biên bản, biên bản họp giao ban, biên bản họp, biên bản, mẫu biên bản hội nghị, mau bien ban, biên bản cuộc họp giao ban, mẫu biên bản cuộc họp, biên bản hội nghị, biên bản họp giao ban tuần, biên bản họp giao ban tháng, nội dung họp giao ban tuần.

Quảng cáo

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban? Mẫu biên bản cuộc họp giao ban là một yếu tố quan trọng giúp ghi lại các nội dung trong cuộc họp. Vậy cụ thể thì mẫu biên bản này là gì? Yêu cầu nội dung trong biên bản ra sao? Đâu là mẫu biên bản mới nhất?… Đọc ngay bài viết này để được giải đáp nhé!

Biên bản họp giao ban là gì, để làm gì?

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban thường được sử dụng trong các cuộc họp được tổ chức theo tuần, tháng, quý… Nhưng trên thực tế, mỗi một mẫu biên bản lại phục vụ cho một mục đích và đối tượng riêng. Tùy thuộc theo nội dung, đặc điểm của từng cuộc họp mà sẽ có những mẫu biên bản phù hợp.

Định nghĩa mẫu biên bản cuộc họp chung là một loại văn bản được viết bằng tay hoặc đánh máy. Văn bản này được sử dụng để ghi lại và thông báo cho người tham gia cuộc họp hoặc cả người không tham gia, giúp họ nắm bắt được toàn bộ nội dung và diễn biến cuộc họp.

Một mẫu biên bản cuộc họp cần phải đảm bảo đầy đủ và chính xác về mặt thông tin và sẽ được ghi lại ngay tại thời điểm cuộc họp đang diễn ra dưới sự đồng thuận của toàn bộ những người tham gia. Cuối cùng, biên bản này sẽ được chỉnh sửa lại và nhà quản lý có thẩm quyền sẽ phê duyệt nó.

Vậy biên bản bàn giao để làm gì?

Biên bản này thực chất không có hiệu lực về mặt pháp lý, chủ yếu nó chỉ được sử dụng như 1 chứng cứ để xác minh một sự kiện diễn ra tại thực tế. Bởi vậy, biên bản này thường được sử dụng để mô tả lại sự việc, hiện tượng ngay trong thời điểm hiện tại, thông tin được ghi phải khách quan, không thêm bớt, hoặc có bình luận. Văn bản này cũng là cơ sở để cấp trên đưa ra các quyết định. Hoặc cũng có khả năng trở thành minh chứng cho những nhận định được kết luận trong tương lai.

Nội dung thể hiện trong biên bản họp giao ban

Như đã đề cập ở trên, mẫu biên bản cuộc họp giao ban là mẫu biên bản được lập trong buổi họp giao ban giữa các ban ngành, cơ quan đoàn thể. Nội dung bên trong mẫu biên bản giao ban cuộc họp cần phải được trình bày cụ thể, rõ ràng nêu rõ thời gian địa điểm, thành phần tham gia. Cụ thể:

 • Tên công ty, số hiệu biên bản, tên biên bản;
 • Thời gian cuộc họp chính thức diễn ra, các thành phần tham gia;
 • Ai là người chủ trì, ai là thư ký?
 • Nội dung chính, các mục diễn ra trong cuộc họp;
 • Kết luận, các quyết định được thông qua;
 • Cuộc họp kết thúc vào thời gian nào, chữ ký xác nhận của những bên tham gia;

Lưu ý: Đối với những biên bản cuộc họp bàn giao chi bộ, các bạn cần phải ghi rõ thông tin như: Cuộc họp đó thuộc đảng ủy, chi bộ nào? Thời gian, địa điểm diễn ra? ai tham gia? Ai là chủ tọa, ai là thư ký? Nội dung của cuộc họp chia làm 3 phần, mở đầu, nội dung chính, kết thúc ra sao? Ở cuối biên bản phải có thời gian kết thúc kèm chữ ký xác nhận của chủ tọa cùng thư ký, các bên tham gia (nếu cần).

Cách viết biên bản cuộc họp giao ban

Để có thể viết được một biên bản bàn giao cuộc họp chuẩn nhất, hãy lưu ý những nội được đề cập dưới đây nhé!

Biên bản cuộc họp bàn giao thường có bố cục nội dung như sau:

 • Mở đầu là quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Tên của biên bản cuộc họp, trích yếu nội dung
 • Cuộc họp diễn ra vào ngày nào, thời điểm bắt đầu
 • Thành phần tham dự cuộc họp thực tế gồm những ai, cần kiểm tra, xác minh
 • Cuộc họp diễn ra theo trình tự như thế nào, nội dung chính là gì
 • Cuộc họp kết thúc vào thời điểm nào, quyết định gì được thông qua
 • Cuối biên bản có chữ ký xác nhận của các bên đã tham gia

Yêu cầu đối với một biên bản cuộc họp bàn giao

 • Những số liệu, sự kiện diễn ra trong cuộc họp cần phải được ghi lại thật chính xác, cụ thể.
 • Thư ký phải chịu trách nhiệm ghi lại thật trung thực, chính xác, đầy đủ, không ghi chép theo suy nghĩ chủ quan.
 • Nội dung chính trong cuộc họp cần ghi lại có trọng tâm, trọng điểm.
 • Cách thức ghi chép phải chặt chẽ, những thông tin được ghi lại cần phải có độ tin cậy cao. Nếu có vật chứng hoặc chứng cứ, các phụ lục diễn giải liên quan thì cần được giữ kèm cùng với biên bản.
 • Sau khi kết thúc cuộc họp, thư ký cần phải đọc toàn bộ các nội dung đã được ghi chép để mọi người có mặt nghe và có thể sửa chữa lại để đảm bảo tính khách quan, chính xác.
 • Thư ký thực hiện ký xác nhận sau khi tất cả mọi người có mặt đồng ý với nội dung được ghi trong biên bản.

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban mới nhất

Dưới đây, Luật Hùng Sơn xin gửi đến quý độc giả 2 mẫu biên bản cuộc họp bàn giao mới nhất! Cùng tham khảo nhé!

Mẫu biên bản họp giao ban đầu tuần


tai-ve

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1)…..

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) …..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …………../BB-……….(3)…….

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

– Thời gian bắt đầu: ……………………………………………………………………………………………………………………….

– Địa điểm: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Thành phần tham dự gồm:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Chủ trì (chủ tọa): …………………………………………………………………………………………………………………………

– Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………………………………………………………………………..

– Nội dung (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo:

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quảng cáo

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ……. giờ….., ngày…..tháng….năm…..

Thư ký
(Chữ ký)

Họ và tên

Chủ tọa

(Chữ ký, dấu (nếu có))

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có)

(2) Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

Mẫu biên bản họp giao ban tiếng anh

COMPANY NAME

 (1)…..

 ORGANIZATION AND MANAGEMENT MEETING REGULATIONS (2) …..

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

————–

Number: …………../Version-……….(3)…….

 

MEETING MINUTES

– Starting time: …………………………………………………………………………………………………………………….

– Place: …………………………………………………………………………………………………………………………….

– Participants included:

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

– Chair (chairman):…………………………………………………………………………………………………………………

– Secretary (the record maker):…………………………………………………………………………………………………..

– Content (According to progress of meeting / conference / seminar:

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. …………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. …………………………………………………………………………………………………………………………………

The meeting (conference, seminar) ends on ……. hour… .., date… ..th month… .year… ..

Secretary

(Signature)

First and last name

Preside

(Signature, seal (if any))

First and last name

Những điều cần chú ý khi viết biên bản họp giao ban

Một biên bản cuộc họp hoàn chỉnh là bằng chứng để chứng minh cuộc họp đó có được diễn ra hay không, có thành công hay không. Vì vậy, hãy lưu ý những điều sau khi muốn viết biên bản này nhé!

Chuẩn bị biên bản mẫu trước

Đây là điều quan trọng mà ai khi muốn ghi chép biên bản cũng cần phải biết. Với việc chuẩn bị trước, bạn sẽ không mất thời gian để ngồi làm biên bản, nắm bắt thông tin trong cuộc họp nhanh hơn.

Hãy gạch ra mẫu biên bản đơn giản, với những ý chính như: Thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp; Các thành phần tham gia; Nội dung cuộc họp; Các kết luận được đưa ra;

Tìm hiểu thông tin cuộc họp

Việc tìm hiểu các thông tin sẽ được triển khai trong cuộc họp sẽ giúp bạn thêm hiểu hơn về những nội dung được đề cập. Bạn sẽ không bị bỡ ngỡ, hoặc không hiểu khi nghe đến bất cứ thông tin nào.

Học cách tốc ký

Đây được xem là kỹ năng cần thiết đối với những người ghi chép biên bản. Bạn cần có một cuốn sổ, bút, hoặc máy tính để ghi lại đầy đủ các nội dung diễn ra trong cuộc họp một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Lưu ý: Nếu trong trường hợp bạn không thể nắm bắt kịp tiến độ để ghi chép hết được nội dung cần có trong mẫu biên bản cuộc họp giao ban, hãy sử dụng công cụ hỗ trợ là máy ghi âm để tránh việc bỏ lỡ bất cứ nội dung quan trọng nào nhé!

Trên đây chúng tôi đã cung cấp cho bạn những mẫu biên bản cuộc họp giao ban mới nhất. Hy vọng đã giúp bạn nắm được nội dung chính cũng như cách viết biên bản cuộc họp ban một cách chuyên nghiệp nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi nếu có bất cứ thắc mắc nào.

 • CÔNG TY LUẬT TNHH HÙNG SƠN VÀ CỘNG SỰ
 • VP Hà Nội: Tầng 9, Handico Tower, Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • VP HCM: Tầng 4, 26 Hoàng Kế Viêm, Phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 • Website: luathungson.vn
 • Email: info@luathungson.com
 • Hotline: 1900 6518
5/5 - (1 bình chọn)
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn