Biên bản bàn giao tài sản được sử dụng nhiều nhất

 • Ls. Nguyễn Minh Hải |
 • 27-08-2022 |
 • Biểu mẫu , |
 • 3272 Lượt xem

Biên bản bàn giao tài sản? Biên bản bàn giao tài sản mẫu biên bản bàn giao tài sản? Mẫu biên bản bàn giao ba bên là văn bản được xác lập ghi chép lại toàn bộ nội dung buổi bàn giao, trong đó có sự tham gia của ba bên trong quan hệ nhằm thực hiện mục đích nhất định. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

Biên bản bàn giao tài sản là gì?

Mẫu biên bản bàn giao tài sản áp dụng trong nhiều trường hợp cụ thể khi ban giao tài sản là nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất hoặc là bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị. Mẫu biên bản bàn giao tài sản có thể dùng làm mẫu biên bản bàn giao tài liệu, mẫu biên bản bàn giao hàng hóa, mẫu biên bản bàn giao công cụ dụng cụ, mẫu biên bản bàn giao thiết bị…

Mục đích của việc lập biên bản bàn giao tài sản là gì?

Thông thường, biên bản bàn giao tài sản được sử dụng nhằm xác nhận việc bàn giao tài sản khi:

– Hoàn thành xây dựng, mua sắm… tài sản;

– Được người khác tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, thuê… và đưa vào sử dụng, bảo quản tại đơn vị khác.

Như vậy, việc bàn giao tài sản và việc lập thành biên bản có ý nghĩa như chứng cứ khi có tranh chấp (nếu có). Qua đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên.

Mẫu biên bản bàn giao tài sản mới nhất


tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———-

…………, ngày…..tháng…….năm 20…..

BIÊN BẢN BÀN GIAO BA BÊN

(V/v: ……………….)

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015;

Căn cứ Nội dung bàn giao về việc……………………………………ngày…/…./…..;

Hôm nay, ngày….. tháng….. năm ……,chúng tôi gồm các bên sau:

BÊN BÀN GIAO ( BÊN A)

Tên công ty:……………………………… ……………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………………

Trụ sở chính:………………………………………………..

Điện thoại:……………………………..Email:……………

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:…………………… Chức vụ:……………

BÊN NHẬN BÀN GIAO ( BÊN B)

Họ và tên:………………………………………….. Năm sinh:………………….

CMND/CCCD số:………………Ngày cấp:…../…./….. Nơi cấp:……………….

Nơi ĐKHKTT:……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………………………

Điện thoại:………………………….. ……………………………………………

BÊN CÓ LIÊN QUAN ( BÊN C)

Tên công ty:……………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp:………………………………… …………………………….

Trụ sở chính………………………………………………….…………………….

Điện thoại:………………………….. Email:………………………………………

Quảng cáo

Người đại diện theo pháp luật Ông/Bà:………………………….. Chức vụ:………

Sau quá trình bàn bạc chúng tôi đã đi đến thống nhất các nội dung trong cuộc họp ngày …./…./….. tại địa điểm……………………như sau:

Bên A đồng ý bàn giao tài sản …………. Cho bên B,

ên B có trách nhiệm nhận tài sản đúng thời gian địa điểm nêu trong hợp đồng. Bên C có liên quan xem xét , thẩm định tài sản và có trách nhiệm đảm bảo tính khách quan của buổi bàn giao…………………….

1. Thông tin tài sản bàn giao:

– Tài sản

– Tài sản

-………………………………………………………………………………………

 1. Nội dung bàn giao:

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

-………………………………………………………………………………………

 1. Giá trị tài sản bàn giao

 Tài sản …… có giá trị là:………….. VNĐ (Số tiền bằng chữ:………………….)

………………………………………………………………………………………

 1. Mục đích sử dụng tài sản bàn giao

– Bên A bàn giao tài sản……cho bên B với mục đích:………………………………

– Bên B nhận tài sản ……. nhằm ………………………………………………..….

………………………………………………………………………………………

 1. Hình thức thanh toán:

Bên B có nghĩa vụ thanh toán đây đủ cho bên A bằng hình thức thanh toán qua tài khoản ngân hàng.

Thông tin tài khoản:

Chủ tài khoản nhận tiền:

Số tài khoản:

Tại ngân hàng:

………………………………………………………………………………………

 1. Quyền và nghĩa vụ của các bên

………………………………………………………………………………………

 1. Ý kiến của các bên

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 1. Kết luận

………………………………………………………………………………………

Buổi bàn giao kết thúc vào hồi….h, ngày…tháng…năm … Tại……………….…..

Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dụng của Biên bản và điều khoản của Hợp đồng đã xác lập giữa các bên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực khi các bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong Biên bản này.

Biên bản này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN C

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn