logo

Mẫu Báo cáo tổng kết công tác năm

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 10-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1037 Lượt xem

Báo cáo tổng kết công tác năm là mẫu văn bản được sử dụng nhằm báo cáo tổng kết hàng năm về công việc, tình hình hoạt động kinh doanh và đề xuất phương hướng nhiệm vụ công tác trong năm tới.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

TÊN CƠ QUAN …………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–***——-

Số: ……………/BC

…………, ngày ……. tháng …… năm …….

BÁO CÁO

Tổng kết công tác năm ……..

Và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm ………….

Mở đầu:

Đặc điểm của cơ quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Nội dung:

I – Tổng kết công tác năm ………..

  • Nêu các kết quả đã làm được.
  • Phân tích đánh giá ưu khuyết điểm đã làm được.
  • Những bài học kinh nghiệm.

II – Phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu phải thực hiện trong năm …………

  • Những nhiệm vụ chính phải làm, các chỉ tiêu.
  • Các biện pháp tổ chức thực hiện.
  • Các đề nghị lên cấp trên.

III – Kết luận: Nêu những kết quả công tác chủ yếu trong năm, tự nhận xét đánh giá: tốt, xuất sắc, hoàn thành kế hoạch cấp trên giao……..

Nơi nhận:

– …………….

– Lưu văn thư

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)

****Tùy thuộc vào tình hình cụ thể tại các đơn vị cơ quan mà các ban công tác, các bạn có thể có những thay đổi sao cho linh hoạt phù hợp, Các bạn cũng có thể tham khảo qua mẫu Báo cáo tổng kết năm dành cho cá nhân dưới đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                      …………, ngày ….. tháng …… năm 201……

BÁO CÁO TỔNG KẾT

CÔNG TÁC CỦA CÁ NHÂN NĂM 201.. – 201..

Quảng cáo

Họ và tên:……………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..

Chức danh, chức vụ: (Chức danh ghi theo mã ngạch công chức)………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được giao: (Ghi cụ thể công việc được giao trong năm)…………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tình hình thực hiện các mặt công tác của tôi trong năm ……………………………………….…………………  như sau:

1. Tự đánh giá việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Quy chế của Ngành, Nội quy của [Đơn vị công tác]; tham gia các phong trào thi đua do chính quyền và các đoàn thể phát động; thực hiện đăng ký thi đua trong năm.

2. Tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao: (Nêu rõ những việc đã làm được, những việc chưa làm được theo chương trình công tác đã nêu trong Bản đăng ký thi đua đầu năm).

3. Nêu rõ sáng kiến cải tiến, những ý kiến đóng góp có giá trị, công trình nghiên cứu khoa học, bài báo được thực hiện trong năm, cải tiến sản xuất,….tại nơi công tác:

4. Học tập văn hoá, kỹ thuật, nghiệp vụ: (Đã tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, ……).

5. Phẩm chất đạo đức, tinh thần đoàn kết, tương trợ:………………………………………………………………………………………………………..

Trên đây là bản tự đánh giá kết quả công tác, học tập, tu dưỡng của bản thân tôi trong năm 201..-201… Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí, xin chân thành cảm ơn.

Tự đánh giá, đề nghị được tặng danh hiệu thi đua: ………………………………………………………….

Ý kiến đóng góp của Đơn vị

Thủ trưởng đơn vị

Người báo cáo
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn