logo

Mẫu báo cáo tình hình thu nộp thuế mới nhất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 18-05-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1643 Lượt xem

Mẫu báo cáo thu nộp thuế là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về tình hình thu nộp thuế của doanh nghiệp. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

…………, ngày……….tháng ……..năm ……

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP THUẾ

THEO HỢP ĐỒNG ỦY NHIỆM THU

– Căn cứ Hợp đồng ủy nhiệm thu số………………………. giữa ………………….. và ……………… ngày ………………………………,

Quảng cáo

Bên được uỷ nhiệm thu tổng hợp báo cáo cơ quan thuế………………về việc thu nộp thuế theo hợp đồng ủy nhiệm thu như sau:

Kỳ tính thuế: tháng … năm ……

            Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

 

STT

 

Loại thuế được UNT

 

Số tiền thuế phải thu

 

Số tiền thuế đã thu

 

Số tiền thuế còn phải thu

 

Số tiền thuế đã nộp NSNN

 

Số tiền thuế đã thu chưa nộp NSNN

 

Số tiền

 

Số biên lai

 

Ngày biên lai

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)-(4) (6) (7) (8) (9)=(4)-(6)
1 Thuế SD ĐNN
2 Thuế nhà đất
3 Thuế Môn bài
4 Thuế GTGT &TNDN
5 Thuế tài nguyên
6 Thuế thu nhập cá nhân
….
Cộng

Danh sách người nộp thuế còn nợ tiền thuế (kèm theo).

Nguyên nhân dẫn đến việc nợ đọng tiền thuế như trên:

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………. thông báo để cơ quan thuế được biết và có biện pháp phối hợp cùng thu tiền thuế nợ đọng./.

Nơi nhận:

– Cơ quan thuế…;

– Lưu bên được UNT.

BÊN ĐƯỢC UNT hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA BÊN ĐƯỢC UNT

Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn