Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 04-01-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1912 Lượt xem

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC – Thông tư hướng dẫn thi hành về hóa đơn bán hàng, dịch vụ. Mời tải mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn dưới đây về và sử dụng miễn phí. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo
Quảng cáo

tai-ve

3.9. Mẫu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN

                             Quý……….năm……

Tên tổ chức (cá nhân):……………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..

    Đơn vị tính: Số

STT Tên loại
hóa đơn
Ký hiệu
mẫu hóa đơn
Ký hiệu
hóa đơn
Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành
trong kỳ
Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ Tồn cuối kỳ
Tổng số Số tồn đầu kỳ Số mua/
phát hành trong kỳ
Tổng số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy Trong đó
Số lượng đã sử dụng Xóa bỏ Mất Hủy
Từ số Đến số Từ số Đến số Từ số Đến số Cộng Số
lượng
Số Số
lượng
Số Số
lượng
Số Từ số Đến số Số
lượng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Hóa đơn
GTGT
01GTKT3/001 AA/13P 200 1 100 101 200 1 104 104 50 3 8,12,22 1 101 50 51-100 105 200 96
Hóa đơn
bán hàng
01GTGT3/001
Phiếu
XKKVCNB
01XKNB3/001

Cam kết báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ, tên)

…………, ngày……….. tháng………. năm………..

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn