logo

Mẫu bảng thanh toán tiền lương

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 05-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 967 Lượt xem

Mẫu bảng thanh toán tiền lương được lập trên Word, Excel để thực hiện việc tính lương cho các cán bộ công nhân viên trong công ty, doanh nghiệp, việc lập bảng thanh toán đảm bảo sự minh bạch về các khoản tiền mà người lao động được hưởng. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

Đơn vị:………………. Mẫu số: 02- LĐTL
Bộ phận:……………. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
               Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 Số:……………

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG

Quảng cáo

Tháng……….năm………..

 

 

Số TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

Bậc lương

 

 

Hệ số

 

Lương

sản phẩm

 

Lương

thời gian

Nghỉ việc ngừng việc hưởng. ..% lương  

Phụ cấp thuộc

 

Phụ cấp khác

 

 

Tổng số

 

Tạm ứng kỳ I

 

Các khoản

phải khấu trừ vào lương

 

Kỳ II

được lĩnh

Số SP Số tiền Số công Số tiền Số công Số tiền quỹ lương BHXH Thuế TNCN phải nộp  

Cộng

Số tiền Ký nhận
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    C

Cộng

 

Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………………………………………………..

Ngày….tháng….năm …

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc
                               (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn