logo

Mẫu Bảng nhận xét nhân viên thực chất

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 30-11-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1053 Lượt xem

Bảng nhận xét nhân viên thực chất là đánh giá quá trình thực hiện công việc, nhận xét nhân viên để từ đó làm cơ sở xét duyệt nhân viên xuất sắc hoặc mức thưởng cho nhân viên một cách hợp lý.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo .

Quảng cáo

tai-ve

LOGO CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

BẢNG NHẬN XÉT NHÂN VIÊN

Kính gửi: Ban giám đốc Công ty…………………………………………..

Phòng Hành Chính Nhân Sự

Bộ phận (Phòng ban): …………………………………………………………………………………………………………….

Người đánh giá: ………………………………………………………….  Chức vụ: ………………………………………….

Xin thông báo kết quả làm việc của nhân viên như sau:

Họ và tên nhân viên: …………………………………………………..  Vị trí: ………………………………………………

Phòng ban: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Thời gian làm việc từ ngày ………………………………………….  đến ngày ………………………………………….

Lưu ý: Người đánh giá, nhận xét tích (x) vào ô tương ứng.

STT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ  

GHI CHÚ

Xuất sắc

Khá

TB

Kém

1

Chấp hành nội quy

Tuân thủ giờ làm việc và nội quy lao động

Tuân thủ nội quy, quy chế làm việc của Công ty

2

Tác phong

Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ

Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh nơi làm việc

Nhanh nhẹn, linh hoạt

3

Quan hệ

Với cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng

Giải quyết yêu cầu của khách hàng: nhanh chóng, kịp thời

Thái độ chăm sóc khách hàng: cẩn thận, chu đáo, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng

STT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ GHI CHÚ
Xuất sắc Khá TB Kém

4

Công việc

Tinh thần hợp tác trong công việc

Thao tác thực hiện công việc

Chất lượng, số lượng công việc hoàn thành

Mức độ hiểu biết về công việc được giao

Khả năng tiếp thu công việc

Hiểu rõ các nghiệp vụ của công việc

Kiến thức chuyên môn phù hợp với công việc

Mức độ tin cậy

Tính kỷ luật

Khả năng làm việc độc lập và sự chủ động trong công việc

Sự sáng tạo trong công việc

Hiểu biết về sản phẩm dịch vụ của Công ty

Tinh thần học hỏi và cầu tiến

Chấp hành mệnh lệnh của người quản lý

5

Kỹ năng

Kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng làm việc nhóm

Thao tác thực hiện các kỹ năng mềm: giao tiếp, đàm phán, thuyết phục,…

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng hoạch định công việc và quản lý

Kỹ năng thích ứng với công việc/áp lực công việc

6

Sử dụng trang thiết bị

Sử dụng thành thạo các máy móc thiết bị

Có tinh thần sử dụng tiết kiệm tài sản của Công ty

TỔNG SỐ ĐIỂM

(Cột đánh giá nào được đánh dấu nhiều nhất sẽ đánh giá nhân viên theo cấp độ đó). NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI ĐÁNH GIÁ:

Ưu điểm của nhân viên: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm của nhân viên:……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đánh giá chung:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kiến nghị:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Giám đốc xét duyệt:

………………………………………………………………                                         

………………………………………………………………

………………………………………………………………

Giám đốc xét duyệt:

………………………………………………………………………………….                                         

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………, ngày … tháng … năm 20…

 Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn