logo

Mẫu Bản tường trình tai nạn giao thông

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 05-01-2021 |
  • Biểu mẫu , |
  • 102820 Lượt xem

Bản tường trình tai nạn giao thông là mẫu đơn quan trọng trong việc ghi chép lại nguyên nhân, diễn biến sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn giao thông. Theo đó, bản tường trình này ghi lại phải đảm báo tính chính xác và hoàn toàn đúng sự thật.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.


tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

BIÊN BẢN / BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi………..giờ…… ngày……….tháng……. năm………..

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

1………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

2………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

3………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Của:…………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………

Ngày, giờ xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………………

Nơi xảy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………………

Diễn biến vụ tai nạn (nêu chi tiết): ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hậu quả: …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

1. Người thứ 1:……………………………………………………………………………………………………..

2. Người thứ 2:……………………………………………………………………………………………………..

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào hồi:.…giờ…, ngày…..tháng….năm….tại……………..

XÁC NHẬN NGƯỜI LẬP
(Chữ ký và dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng) (Ký, ghi rõ họ, tên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

Hotline
Top
Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Developed by Tiepthitute