logo

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đoàn viên

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 18-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 1635 Lượt xem

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đoàn viên nêu rõ những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân khi thực hiện các tư tưởng đạo đức, chính trị cũng như hướng phấn đấu của bản thân trong thời gian tiếp theo.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh:……………………………………………………………………………………………………..

Quê quán:………………………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………………………..

Qua quá trình quấn đấu và rèn luyện, với trách nhiệm là một đoàn viên đang tham gia sinh hoạt tại           , tôi xin làm bản kiểm điểm này để tự đánh giá lại những ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mà tôi đã thực hiện được trong thời gian vừa qua.

I. ƯU ĐIỂM:

1. Về lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị, đạo đức lối sống của bản thân:

– Có lập trường tư tưởng, quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với con đường Xă Hội Chủ Nghĩa mà Đảng và Nhà Nước ta đă chọn. Tham gia các buổi học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, nội quy quy chế của Cơ quan, của Chi bộ giao, 6 bài học lý luận chính trị của TW Đoàn … Bản thân luôn chấp hành tốt các nội quy quy chế của Cơ quan, chấp hành chủ trương của Đoàn, Đảng chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện theo điều lệ đoàn.

–  Có đạo đức tốt, lối sống giản dị, lành mạnh, đoàn kết, quan hệ tốt với mọi người, có tinh thần tương thân thương ái thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp và nơi cư trú, được mọi người tin tưởng quí mến. Tinh thần và kết qủa thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện, tiêu cực khác: việc giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của người Đoàn viên, Đảng viên, Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Chấp hành Quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm: việc giữ gìn đoàn kết trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều Lệ Đảng: quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân: thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

Quảng cáo

Trong công việc luôn tận tụy, nhiệt tình, có cố gắng, có tinh thần học hỏi để nâng cao sự hiểu biết về mọi mặt nhất là về công tác quản lý chuyên môn. Có ý thức cầu tiến, luôn tự tu dưỡng và rèn luyện mình qua thực tiễn, qua đồng nghiệp, qua các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý của mình… Luôn tìm tòi học hỏi để có được phương pháp quản lý tốt nhất đem lại hiệu quả vŕ chất lượng công việc. Hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

3. Về công tác hoạt động phong trào VH-VN-TDTT:

Nhiệt tình tham gia vào các hoạt động phong trào mang tính tập thể mà cơ quan, Chi Đoàn phát động. Có ý thức tự rèn luyện sức khoẻ bản thân, ý thức tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.

4. Về ý thức xây dựng tập thể Chi đoàn:

Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần ý thức vì thái độ của bản thân trong việc xây dựng tập thể Chi Đoàn vững mạnh. Chấp hành, phục tùng sự phân công nhiệm vụ của tổ chức, của Chi đoàn phân công. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt Đoàn và đóng Đoàn phí đầy đủ.

II. KHUYẾT ĐIỂM:

– Kết quả thực hiện công việc còn chưa cao, cần cố gắng hơn nữa trong công việc.

– Ý thức phê bình và tự phê bình chưa cao

– Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.

– Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

III. HƯỚNG PHẤN ĐẤU, KHẮC PHỤC CỦA BẢN THÂN:

– Cố gắng nhiều hơn trong công việc, trau dồi kiến thức, nâng cao ý thức tự giác, học hỏi thêm ở đồng nghiệp để đạt kết quả công việc cao hơn nữa. Bên cạnh đó, tham gia nhiều hơn hoạt động của Cơ quan, Chi đoàn để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm quý báu.

– Tôi nguyện trung thành với lý tưởng vì mục tiêu cách mạng của Đảng, của Đoàn. Để xứng đáng được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

   ………., ngày…..tháng…..năm…….

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn