Mẫu bản tờ trình giải quyết thôi việc

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 05-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2632 Lượt xem

Mẫu tờ trình giải quyết thôi việc là văn bản của cá nhân/tập thể gửi đến bộ phận có thẩm quyền giải quyết thuộc cơ quan/tổ chức nơi mà cá nhân/tập thể đó đang công tác/làm việc với mục đích yêu cầu được giải quyết vấn đề thôi việc. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

TÊN CƠ QUAN/TỔ CHỨC

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số:…/….

….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH
Về việc giải quyết thôi việc

-Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

-Căn cứ Bộ luật Lao động năm 2012;

-Căn cứ Hợp đồng lao động số…/HĐLĐ-…;

-Căn cứ vào tình hình thực tế.

Quảng cáo

Kính gửi: -(Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết)

Nêu tình hình hoạt động của cơ quan/ tổ chức………………………………………..

Nêu lý do các cá nhân/ tập thể thôi việc………………………………………………

Danh sách kèm theo:

STT HỌ TÊN THÔNG TIN CHỨC VỤ LÝ DO THÔI VIỆC
1        
2        
       

Kính đề nghị …………………. (Chức vụ cá nhân có thẩm quyền giải quyết) xem xét, giải quyết vấn đề thôi việc cho các cá nhân có trong danh sách nêu trên./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT
(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn