Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 14-12-2018 |
  • Biểu mẫu , |
  • 2084 Lượt xem

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách là mẫu bản kiểm điểm được lập ra để kiểm điểm Đảng viên cuối năm của Tổng phụ trách.Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

ĐẢNG BỘ XÃ ……

Chi bộ: Trường …….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……., ngày…tháng…năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: Tổng phụ trách Đội

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………………………..

1. Về tư tưởng chính trị:

– Bản thân luôn có lập trường, quan diểm chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của Đảng. Chấp hành đúng theo chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị nơi công tác. Là một giáo viên tổng phụ trách Đội trong nhà trường tôi luôn nói và làm theo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương.

– Tôi luôn tham gia đầy đủ các lớp học tập Nghị Quyết của Đảng, tự nghiên cứu học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu công việc được giao.

– Luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và kiên quyết đấu tranh những hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

– Có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức gương mẫu của người Đảng viên và người giáo viên, ra sức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “ Cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư”. Và tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

– Luôn xây dựng tốt khối đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, chân thành và trung thực đồng thời tôn trọng nắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng của bạn bè, đồng nghiệp đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, bè phái, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.

– Có lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh không xa hoa lãng phí, không mê tín dị đoan, không xa hoa lãng phí nhằm trục lợi. Không cờ bạc, rượu chè bê tha, không quan hệ nam nữ bất chính.

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

– Với cương vị là giáo viên tổng phụ trách Đội, tôi luôn cô gắng học tập kinh nghiệm từ các cấp lãnh đạo, các anh chị đi trước, bạn bè đồng nghiệp và những kinh nghiệm từ thực tế công tác của bản thân để tham mưu, đề xuất đúng đắn kịp thời về các hoạt động mình quản lý, phụ trách với Ban giám hiệu nhà trường đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp, xây dựng kế hoạch bám sát thực tiễn hoạt động theo từng tháng, từng tuần nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

– Thường xuyên sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đúng qui định.

 4. Về tổ chức kỷ luật:

– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa khắc phục những khuyết điểm.

– Chấp hành đúng qui định, quy chế về thời gian giờ giấc làm việc của trường, của ngành, không mất dân chủ, độc đoán, chuyên quyền.

– Công tâm, khách quan, trong sáng trong công tác, thực hiện đúng các quy định cùa Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ.

– Luôn nêu cao tinh thần phê và tự phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật cao, phục tùng sự phân công của nhà trường, của ngành.

 5. Kết quả phát huy ưu điểm, khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và những vấn đề mới phát sinh.

5.1. Những khuyết điểm đã khắc phục:

– Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng. Tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

– Chấp hành tốt các đợt học chính trị, nghị quyết của các cấp. Bản thân luôn không ngừng tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lí luận chính trị.

5.2. Kết quả khắc phục:

– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.

– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

– Tiếp tục kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong, vai trò trách nhiệm của người Đảng viên.

5.3. Khuyết điểm cần khắc phục, thời gian khắc phục:

Quảng cáo

– Đôi khi còn chưa linh hoạt, đổi mới trong công việc được giao, làm việc còn bị động.

– Tuy có ý thức trong công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt nhưng vẫn còn nể nang.

– Chưa mạnh dạn đề xuất tham mưu các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao do còn hạn chế trong giao tiếp và điều hành công việc được giao.

– Chưa phát huy hết được khả năng của bản thân do công việc còn chồng chéo, sắp xếp chưa khoa học.

6. Hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Là đảng viên trẻ, tuy đã cố gắng nhiều nhưng còn bộ lộ nhiều hạn chế, kinh nghiệm cũng còn hạn chế.

– Đôi khi còn chưa thật linh hoạt, tinh thần phê và tự phê bình còn hạn chế.

– Đôi lúc chưa thật mạnh dạn đề xuất các giải pháp nhằm phát huy tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao.

7. Phương hướng và biện pháp khắc phục, sửa chữa yếu kém, khuyết điểm trong thời gian tới.

– Tuyệt đối chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy chế dân chủ của nhà trường, không ngừng tu dưỡng đạo đức tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

– Mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm tốt hơn trong công tác quản lý ở trường và nhiệm vụ chính trị được giao. Nêu cao tinh thần phê và tự phê bình.

– Phải luôn cố gắng tự rèn luyện, học tập nâng cao hiểu biết và nâng cao chuyên môn.

 8. Tự nhận mức xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ, cong chức:

8.1 Xếp loại chất lượng đảng viên:

– Đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8.2 Xếp loại chất lượng cán bộ, công chức:

– Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Trên đây là bản tự kiểm điểm cá nhân của tôi kính mong chi bộ đóng góp ý kiến cho tôi, để trong quá trình công tác về sau sẽ đạt nhiều tiến bộ hơn nữa.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
Ký, ghi rõ họ tên

II/ Ý KIẾN NHẬN XÉT CỦA CHI BỘ VÀ KẾT QUẢ BỎ PHIẾU CỦA ĐẢNG VIÊN.

1.Ý kiến nhận xét:

– Ưu diểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Khuyết điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.Kết quả biểu quyết của Đảng viên Chi Bộ:

– Đảng viên đạt mức: ……………………………………………………………………………………………………….

– Số phiếu: ………………………………………………………………………………………………………………………

T/M CHI BỘ
Bí thư
T/M CẤP ỦY CƠ SỞ
Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn