Mẫu Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ

  • Ls. Luyện Ngọc Hùng |
  • 19-12-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 664 Lượt xem

Liệt sỹ là những người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc. Để tỏ lòng biết ơn và tưởng nhớ tới họ, Đảng và nhà nước ta luôn giành những ưu đãi cho thân nhân liệt sỹ. Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ là một trong những giấy tờ quan trọng và cần để thân nhân liệt sỹ làm hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi.

Quảng cáo

tai-ve

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KHAI TÌNH HÌNH THÂN NHÂN LIỆT SĨ

 

Họ và tên: …………………………………………….. Nam/Nữ:

Sinh ngày:  … / … / …

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………….

Quảng cáo

Mối quan hệ với liệt sĩ: ……………………………………………………………………………………………………..

Họ và tên liệt sĩ: ………………………………………  Hy sinh ngày … tháng … năm …………………

Nguyên quán: ………………………………………………………………………………………………………………….

Bằng Tổ quốc ghi công số: ………………………………………………………………………………………….

Theo Quyết định số ……… ngày…… tháng … năm … của Thủ tướng Chính phủ.

Liệt sĩ có những thân nhân sau:

 

TT Họ và tên Năm sinh Mối quan hệ với liệt sĩ Nghề nghiệp Chỗ ở hiện nay (Nếu chết ghi rõ thời gian) Hoàn cảnh hiện tại (1)
1

 

…. ngày… tháng… năm…

Xác nhận của xã, phường ……………

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký

(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

…. ngày … tháng … năm …
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: (1) Ghi rõ hoàn cảnh hiện tại: Cô đơn không nơi nương tựa, mồ côi cha mẹ, đi học, khuyết tật…

Vui lòng đánh giá!
Ls. Luyện Ngọc Hùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn