Mẫu bản công văn kiến nghị

  • Ls. Nguyễn Minh Hải |
  • 24-07-2019 |
  • Biểu mẫu , |
  • 704 Lượt xem

Mẫu công văn kiến nghị là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để kiến nghị với chủ thể có thẩm quyền một vấn đề, giải pháp,… nào đó. Dưới đây là mẫu để các bạn tham khảo.

Quảng cáo

tai-ve

CÔNG TY … CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …/CV-…

V/v kiến nghị

…………., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: – Công ty…………………………………;

– Ban Giám đốc công ty…………………..;

– Ông…………………. – Giám đốc công ty…………….

Ngày…. tháng…. năm……, Công ty/Cơ quan/…. đã ……………… cho Phòng/ban………. chúng  tôi quản lý, sử dụng,… một số trang thiết bị,……… để phục vụ……………………….. Tuy nhiên, tới nay, những trang thiết bị này đã………….. và cần được thay mới/bổ sung,… để có thể đảm bảo ………….. Do vậy, thay mặt Phòng/ban……….., tôi làm công văn………… để kiến nghị với………… về việc……………………………

Điều 1. Mục đích

Kiến nghị với……………. về việc…………………. với số lượng, chất lượng,…. Sau:

1.Số lượng

2.…

Điều 2. Hoàn cảnh, nguyên nhân đưa ra kiến nghị

Quảng cáo

Điều 3. Nội dung triển khai

1.Quá trình chuẩn bị

2.Quá trình di chuyển

3.Việc sử dụng/quản lý/….

Điều 4.Tổ chức thực hiện

Tôi kính gửi ………… xem xét và chấp nhận kiến nghị trên của chúng tôi, tổ chức thực hiện………….

Nơi nhận:

–          Như trên;

–          Lưu: VT;

Trưởng phòng…
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Vui lòng đánh giá!
Ls. Nguyễn Minh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Tin mới

Các tin khác

Video tư vấn pháp luật

To-top
Developed by Luathungson.vn
Facebook Messenger
Chat qua Zalo
Tổng đài 19006518
Developed by Luathungson.vn